Tussenschoolse opvang

Veel leerlingen blijven op school eten. Ons huidige overblijfbeleid is hierop afgestemd. Kinderen mogen natuurlijk wel thuis eten.
 
Wie regelt het?

De Commissie Tussenschoolse Opvang coördineert en regelt het overblijven. Er is een coördinator voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Op de roosters kunt u de telefoonnummers terugvinden. U kunt de commissie mailen via cto@ehsboskoop.nl 
 
Hoe werkt het?
12:00 - 12.15 uur:  leerkrachten eten met de kinderen (kleuters vanaf 11:50 uur)
12.15 uur:               de overblijfouder meldt zich bij de leerkracht van de klas die op het rooster staat
12.15-13.00 uur:    overblijfouders voeren de taak* uit die op het rooster staat, leerkrachten hebben pauze.

Taak*
De taken op het rooster variëren per keer: 1 of 2 klassen schoonmaken, pleinwacht, toiletten controleren en eventueel schoonmaken, toezicht houden bij de toiletten als de plasbel gegaan is. Bent u klaar met de taak dan kunt u daarna naar het plein gaan. Er komt geen leerkracht om 12:50 naar het plein, u blijft dus allemaal tot 13:00 uur aanwezig.

Wat vragen wij van een overblijfouder?
Dit systeem van overblijven brengt met zich mee dat gedurende de acht jaar dat een kind naar school gaat, eigenlijk elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Uw hulp is onmisbaar. Alleen bij voldoende draagvlak van ouders kan deze wijze van werken zo blijven.
U biedt ons:
- uw hulp aan
- contact met leerkracht en kinderen
- een overblijfouder die overblijven tot een ontspannen moment maakt voor de kinderen
 
Wat bieden wij een overblijfouder?
- gratis overblijven voor uw eigen kind(eren)
- overleg en samenwerking met leerkrachten en ouders
- een overblijfregeling voor en door ouders!
- de mogelijkheid om extra betaald over te blijven als er tekort is aan overblijfouders

Wat zijn de kosten?
Als u ervoor kiest geen overblijfouder te zijn betaalt u per kind voor een jaarabonnement van ongeveer 120 keer overblijven € 150,00. Dit bedrag wordt in twee termijnen van € 75,00 aan u gefactureerd. 

Overblijfkaarten
U kunt ook kiezen voor een overblijfkaart van 10 keer overblijven voor € 15,00.
U kunt een overblijfkaart aanvragen door een bericht te sturen aan de commissie, Mirjam Baaijens via 06-21486528 (of te mailen naar cto@ehsboskoop.nl).
De IBAN van de commissie Tussenschoolse Opvang is NL54 RABO 0309849578.

Inschrijven
Ruim voor het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers waarvan de kinderen voor dat schooljaar ingeschreven zijn als leerling het verzoek om het inschrijfformulier op de website in te vullen. Op het inschrijfformulier kunnen de ouders hun wensen t.a.v. de tussenschoolse opvang aangeven.

Roosters / formulieren
Inschrijfformulier
Opgaveformulier medewerker Tussenschoolse Opvang (betaald)
Verklaring om uw kind bij iemand anders thuis te laten eten. (Deze verklaring kunt u uitprinten, invullen en op school inleveren als uw kind eenmalig/soms/regelmatig niet op school is tijdens het overblijven.)

Voor meer informatie verwijzen we naar het overblijfreglement

 
Onze kernwaarden

    

Bekijk ook de andere kernwaarden