Tussenschoolse opvang

Veel leerlingen blijven op school eten. Ons huidige overblijfbeleid is hierop afgestemd. Kinderen mogen natuurlijk wel thuis eten.
 
Wie regelt het?

De Commissie Tussenschoolse Opvang coördineert en regelt het overblijven. Er zijn twee coördinatoren: Nellie van Klaveren tel. 06-44129770 (groep 1 t/m 4) en Aria Harskamp tel. 06-44129772 (groep 5 t/m 8).
 
Hoe werkt het?
De overblijfouders zijn één keer per twee weken op een vaste dag in een vaste groep aan de beurt. Een overblijfbeurt omvat eten met de kinderen en toezicht houden op het plein. 
Om 11.55 uur begint de leerkracht de maaltijd met gebed en gaat de klas uit zodra de overblijfouder er is.  Om 12.10 / 12.15 uur eindigt de overblijfouder met bijbellezen en dankgebed.

Door vaste overblijfouders voor de groep in te zetten ontstaat er een zekere continuïteit in de groep, waardoor er rust, orde en regelmaat gecreëerd wordt. Bovendien krijgt degene die toezicht houdt de kans om een band met de kinderen op te bouwen, waardoor er voor uw kinderen een veilige situatie ontstaat.

Overdracht
In elke klas ligt een overdrachtsmap klaar voor de overblijfouder, waarin informatie staat die de leerkracht doorgeeft. Het kan zijn dat er in de klas dingen gebeuren die de sfeer in de groep beïnvloeden. Ook wordt er vermeld welke leerling er ziek is en wat er uit de Bijbel moet worden gelezen. In diezelfde map kan de ouder opschrijven hoe het overblijven verlopen is.
Toch is belangrijk om het grote geheel in de gaten te houden. Daarom worden er indien nodig overlegmomenten georganiseerd met de overblijfouders en de leerkracht van de groep. Er wordt dan gesproken over de zaken die goed en vlekkeloos verlopen, maar ook over dingen die beter moeten. Dit kan heel divers zijn: van gedrag van leerlingen tot organisatorische zaken.

Wat vragen wij van een overblijfouder?
Dit systeem van overblijven brengt met zich mee dat gedurende de acht jaar dat een kind naar school gaat, eigenlijk elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Uw hulp is onmisbaar. Alleen bij voldoende draagvlak van ouders kan deze wijze van werken zo blijven.
U biedt ons:
- uw hulp aan
- contact met leerkracht en kinderen
- een overblijfouder die overblijven tot een ontspannen moment maakt voor de kinderen
 
Wat bieden wij een overblijfouder?
- gratis overblijven voor uw eigen kind(eren)
- een vaste groep kinderen
- overleg en samenwerking met leerkrachten en ouders
- een overblijfregeling voor en door ouders!
- de mogelijkheid om extra betaald over te blijven als er tekort is aan overblijfouders

Wat zijn de kosten?
Als u ervoor kiest geen overblijfouder te zijn betaalt u per kind voor een jaarabonnement van ongeveer 120 keer overblijven € 110,00. Dit bedrag wordt in twee termijnen van € 55,00 aan u gefactureerd. 

Verkoop overblijfkaarten
U kunt ook kiezen voor een overblijfkaart van 10 keer overblijven voor € 11,00.
Op de eerste schoolwoensdag van de maand worden om 8.30 uur overblijfkaarten verkocht door Aria Harskamp, in de gemeenschapsruimte van het hoofdgebouw.

Verkoopdata 2019-2020
woensdag 5 februari 2020
woensdag 4 maart 2020
woensdag 1 april 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 3 juni 2020
De IBAN van de commissie Tussenschoolse Opvang is NL54 RABO 0309849578.

Inschrijven
Ruim voor het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers waarvan de kinderen voor dat schooljaar ingeschreven zijn als leerling het verzoek om het inschrijfformulier op de website in te vullen. Op het inschrijfformulier kunnen de ouders hun wensen t.a.v. de tussenschoolse opvang aangeven.

Roosters
Pleinwacht- en takenrooster 2019-2020 groep 1-2
Pleinwacht- en takenrooster 2019-2020 groep 3-5
Pleinwacht- en takenrooster 2019-2020 groep 6-8
Inschrijfformulier
Opgaveformulier medewerker Tussenschoolse Opvang (betaald)
Verklaring om uw kind bij iemand anders thuis te laten eten. (Deze verklaring kunt u uitprinten, invullen en op school inleveren als uw kind eenmalig/soms/regelmatig niet op school is tijdens het overblijven.)

Voor meer informatie verwijzen we naar het overblijfreglement en handleiding overblijven

 
Onze kernwaarden

Gewetensvol handelen

'Vraag God: 'Wat wilt U dat ik doen zal. Als je geweten zegt dat je iets niet moet doen, doe het dan niet. De Tien Geboden zijn onze maatstaf.'

Bekijk onze andere kernwaarden