Verdiepingsgroep

Wij willen iedere leerling vanuit Bijbels perspectief een plek bieden waar het zich thuis voelt en kan ontwikkelen. Op onze school vinden we passende zorg bieden heel belangrijk.
Er is veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Dat begint al bij de aanmelding van uw kind. Wij vragen u dan om een vragenlijst in te vullen met vragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarbij maakt uw kind - in de eerste week dat hij op school zit - een menstekening. Tot slot voert de leerkracht in die eerste weken observaties uit met ons screeningsinstrument SiDi PO. Dit bij elkaar geeft ons een beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. In een gesprek bespreken we graag de onderwijsbehoefte van uw zoon of dochter en de mogelijkheden wij daar als school voor kunnen bieden. Wij screenen ook de leerlingen die tussentijds worden aangemeld op onze school. We herhalen deze screening voor leerlingen in de groepen 3, 5 en 7.

      

In de groepen 1 en 2 bieden wij voor meer- en hoogbegaafde kinderen vervolgens verrijking in kleine groepjes aan. Dit werk is anders dan de klassikale lesstof. We proberen met spelletjes en opdrachten tegemoet te komen aan de interesses, intelligentie en mogelijkheden van uw kind en hem of haar uit te dagen op niveau. In de groepen 3 tot en met 8 werken meer- en hoogbegaafde kinderen middels compacten en verrijken aan hun werk voor rekenen, taal en spelling. Ze volgen de klassikale lesstof in minder tijd en hebben daardoor extra tijd om te werken aan taken op passend niveau. Wij gebruiken voor dit verrijken materialen als RekenTijgers en Prik en Ko. We schaffen met regelmaat nieuwe materialen aan die hiervoor geschikt zijn.
Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan onze Verdiepingsgroepen. We hebben er hier 3 van: een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. In deze groepen kunnen leerlingen zich 1 uur per week verdiepen in een breder thema. In blokken van 8 weken worden o.a. schaken, het leren van een vreemde taal en projecten (over kunst, architectuur, filosofie) aangeboden. Na een les krijgen de kinderen klassewerk mee waar ze later die week nog in hun eigen klas aan kunnen werken. Voor deelname aan de Verdiepingsgroep kunnen kinderen door hun leerkracht worden aangemeld. Per half jaar wordt gekeken welke kinderen willen starten, hun deelname continueren of juist weer uitstromen. Dit uiteraard in overleg met kind, ouders en leerkrachten.
In de Verdiepingsgroep wordt veel aandacht besteedt aan psycho-educatie. We gebruiken hier de methode van Leren Leren Nederland voor. Voor sommige leerlingen is het nodig om hier meer tijd aan te besteden. Zij kunnen coaching ontvangen van onze talentbegeleider.
Het kan voorkomen dat compacten, verrijken en deelname aan de verdiepingsgroep niet afdoende zijn. Dan kan de beslissing genomen worden om uw kind te laten versnellen naar een volgende groep.   
Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Bij onze school is ook een orthopedagoog betrokken en we zijn aangesloten bij samenwerkingsverband Berséba Randstand. Zij kunnen betrokken worden bij het zoeken naar de juiste zorg.
Wilt u meer weten? Lees verder in ons hoogbegaafdheidsprotocol.
Onze kernwaarden

    

Bekijk ook de andere kernwaarden