Lestijden, vakanties en jaarplanning

Lestijden
maandag:        08.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
dinsdag:          08.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
woensdag:       08.30 - 12.15 uur
donderdag:     08.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
vrijdag:            08.30 - 12.15 uur

De leerlingen van de groepen 1, 1/2 en 2 zijn iedere vrijdag vrij.

 Pauzes
's morgens:     10.30 - 10.45 uur
's middags:     12.00 - 13.00 uur

Vakanties en vrije dagen (cursusjaar 2019-2020)
Herfstvakantie                21 oktober t/m 25 oktober 2019
Dankdag                          6 november 2019
Kerstvakantie                  23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie          24 februari t/m 28 februari 2020
Biddag                             11 maart 2020
Goede Vrijdag/Pasen     10 april 2020 en 13 april 2020
Meivakantie                     27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag             21 mei t/m 22 mei 2020
Pinksteren                       1 juni 2020
Zomervakantie                20 juli t/m 28 augustus 2020

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie                19 oktober t/m 23 oktober 2020
Dankdag                          4 november 2020
Kerstvakantie                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie          22 februari t/m 26 februari 2021
Biddag                             10 maart 2021
Goede Vrijdag/Pasen     2 april 2021 en 5 april 2021
Koningsdag                      27 april 2021
Meivakantie                      3 mei t/m 14 mei 2021
(inclusief bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)
Pinksteren                       24 mei 2021
Zomervakantie                19 juli t/m 27 augustus 2021

Jaarplanning 2019-2020 

Data 2019 Activiteit
maandag 2 september luizencontrole
dinsdag 17 september informatieavond in de groepen (aanvang 19.30 uur)
dinsdag 24 september buitenramen zemen
donderdag 26 september 1e avond luistergesprekken
donderdag 3 oktober 2e avond luistergesprekken
zaterdag 5 oktober 1e klusochtend
maandag 28 oktober luizencontrole
dinsdag 5 november 1e contactavond (10-min.)
donderdag 14 november buitenramen zemen hoofdgebouw
donderdag 28 november 2e contactavond (10-min.)
zaterdag 30 november 2e klusochtend
woensdag 4 december ouderavond opvoedingsondersteuning
donderdag 12 december 1e rapport gr. 3 t/m 8
 
Data 2020 Activiteit
maandag 6 januari luizencontrole
dinsdag 21 januari inloopochtend nieuwe ouders
woensdag 22 januari buitenramen zemen kleutergebouwen
dinsdag 28 januari 1e  schoonmaakdag
donderdag 20 februari media-avond ouders én leerlingen groep 7
maandag 2 maart luizencontrole
zaterdag 7 maart 3e klusochtend
donderdag 2 april 2e rapport groep 3-8
dinsdag 17 maart open morgen grootouders
donderdag 9 april paasviering
dinsdag 14 april 3e contactavond (10-min.)
maandag 11 mei luizencontrole
dinsdag 12 mei buitenramen zemen
woensdag 20 mei kijkavond project
woensdag 27 mei en 3 juni klusavonden
dinsdag 16 juni ledenvergadering
maandag/dinsdag 22/23 juni schoolkamp groep 8
woensdag 24 juni schoolreis groep 1-7
donderdag 9 juli 2e  schoonmaakdag
maandag 13 jul afscheidsavond groep 8
woensdag 15 juli wenochtend (groep 1 t/m 8)
donderdag 16 juli 3e rapport groep 3-8
Onze kernwaarden

Vertrouwen

'Vertrouwen in God en in mensen. Wees betrouwbaar, geef om de ander en vergeef elkaar.'

Bekijk ook onze andere kernwaarden