Identiteit

De Eben-Haëzerschool is een christelijke school die valt onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Boskoop.
Onze opdracht is om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid onderwijs te geven en bij te dragen aan de opvoeding en vorming van onze leerlingen. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de Tien Geboden.
 
Onze kernwaarden

    

Bekijk ook de andere kernwaarden