Huiswerk

Waarom krijgen kinderen huiswerk op de basisschool?
Op het voortgezet onderwijs krijgen kinderen veel huiswerk. Op de basisschool wennen de kinderen al vast aan het maken van huiswerk, zodat de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker wordt.

Wat is het nut van huiswerk?     
- Leerkrachten geven huiswerk om kennis te oefenen (bijv. topografie leren of tafels oefenen), routines aan te leren (bijv. een taallesje 'zoek de persoonsvorm') en kennis te verdiepen (bijv. een werkstuk maken.)
- Kinderen worden zelfstandiger als ze huiswerk maken. Ze leren dingen alleen doen en ze zijn daarvoor verantwoordelijk. Dat vraagt zelfdiscipline. Daar zullen ze bij het volwassen worden voordeel van hebben.

Leren huiswerk maken
Op onze school leren kinderen huiswerk te maken:
- Uitleg: Op school wordt uitgelegd hoe de kinderen het huiswerk moeten maken en wat er daarna op school mee wordt gedaan.
- Hoeveelheid: Kinderen krijgen vanaf groep 3 ieder jaar een beetje meer huiswerk. We beginnen in groep 3 met het psalmversje en wat leesoefeningen, één keer per week. In groep 8 krijgen de kinderen bijna iedere dag huiswerk.
- Plannen: Tot en met groep 5 is het huiswerk nog zo weinig dat de kinderen het kunnen onthouden. Vanaf groep 6 ontvangen de kinderen tweewekelijks een huiswerkplanning. In groep 8 krijgen de kinderen een agenda, waarin ze zelf het huiswerk moeten schrijven. Het huiswerk staat ook in de klassenagenda op het bord. Kinderen leren in de bovenbouw ook dat het belangrijk is om in te plannen wanneer ze welk huiswerk gaan doen.

Tips voor ouders:
1. Waar? Zorg voor een rustige plek in huis, waar uw kind niet wordt afgeleid.
2. Wanneer?
a.     Zorg dat in ieder geval een groot deel van het huiswerk voor het avondeten is gemaakt. Uitstellen, maakt de zin in huiswerk niet groter.
b.     Plan samen met uw kind het huiswerk (bijv. aan het begin van een schoolweek). Een kind heeft vaak geen overzicht over andere activiteiten in die week, zoals partijtjes, verjaardagen, sport en hobby's. U heeft dat overzicht wel. Controleer ook of uw kind zich aan de planning houdt. Stel huiswerk niet uit tot de laatste dag. In groep 8 plant de leerkracht samen met de kinderen het huiswerk. Omdat op school geen rekening gehouden wordt met privéactiviteiten, is het handig als u thuis de planning even controleert. Wilt u ook controleren of uw kind zich aan de huiswerkplanning houdt?
c.     Laat uw kind elke dag oefenen (bijv. topografie)
3. Hoe maak je huiswerk?
a.     Laat uw kind beginnen met leerwerk van het vak dat het moeilijk vindt. Verspreid dit over de week, dus iedere dag een stukje leren. Uw kind onthoudt het dan beter dan wanneer het in één keer alles probeert te onthouden. Laat elke dag herhalen wat gisteren is geleerd.
b.     Wissel leerwerk en maakwerk af.
c.     Als er veel leerwerk is, laat uw kind dan bijv. na 20 minuten leren, 10 minuten pauze nemen en laat het dan weer verdergaan. Zo houd je het langer vol.
4. En verder…
a.     Zorg voor voldoende nachtrust, beweging en goede voeding voor uw kind. Dan voelt uw kind zich beter, het kan beter opletten in de klas en ook beter huiswerk maken.
b.     Controleer of het huiswerk gemaakt is.
c.     Overhoor het huiswerk als uw kind repetities moet leren (of laat het door een ander gezinslid doen). d.     In groep 8 schrijven de kinderen hun cijfers/beoordelingen in hun agenda. Controleer regelmatig of de cijfers/beoordelingen worden bijgehouden.
e.     Hoe zelfstandiger uw kind wordt, hoe meer u zichzelf kunt terugtrekken bij de begeleiding.
f.     Heeft u vragen over het huiswerk, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Plan van aanpak aanleren tafels van vermenigvuldiging
Groep 4:
- De tafels 1 t/m 6 en 10 worden aangeboden. De kinderen moeten deze tafels bij de leerkracht opzeggen (diploma 1).
- Daarna wordt er per tafel een toets gegeven. Ze moeten hier 100 sommen in 6 minuten maken, waarvan er maximaal 6 fout zijn (diploma 2).
- Diploma 2 moet uiterlijk vóór de meivakantie worden gehaald.
- De geleerde tafels moeten als laatste door elkaar worden geoefend. De leerlingen krijgen oefenbladen mee naar huis. Ze moeten net zo lang oefenen, totdat ze 100 sommen in 8 minuten kunnen maken, waarvan er maximaal 6 sommen fout zijn. Zodra dit thuis lukt, mogen ze op school de toets maken. Ze moeten 100 sommen in 8 minuten maken, waarvan er maximaal 6 fout zijn (diploma 3).

Groep 5:
- De tafels van 7 t/m 9 worden aangeboden. De kinderen moeten deze tafels bij de leerkracht opzeggen.
- Daarna wordt er per tafel een toets gegeven. Ze moeten hier 100 sommen in 6 minuten maken, waarvan er maximaal 5 fout zijn. (diploma 4: als alle tafels zowel mondeling als schriftelijk op voldoende niveau zijn behaald)
- Diploma 4 moet uiterlijk vóór de meivakantie worden gehaald.
- Daarna volgt het laatste onderdeel: alle tafels door elkaar. Aan het eind van de tweede rapportperiode wordt er een tafeltoets gegeven. In 6,5 minuut moeten de kinderen 100 sommen maken, waarvan er maximaal 5 fout zijn. Als dit niet is gelukt, krijgen de kinderen extra huiswerk mee naar huis. Aan het einde van elke rapportperiode wordt de tafeltoets opnieuw afgenomen. Zodra het niveau wel voldoende is, mogen de kinderen stoppen met het huiswerk.

Groep 6 t/m 8:
- In de tweede of derde week van het schooljaar wordt er een tafeltoets gegeven.
- Eisen groep 6: in 6 minuten 100 sommen maken (maximaal 4 fout)
- Eisen groep 7: in 5,5 minuut 100 sommen maken (maximaal 4 fout)
- Eisen groep 8: in 5 minuten 100 sommen maken (maximaal 4 fout)
- Wie de tafeltoets niet haalt, krijgt huiswerk mee.
- Aan het eind van elke rapportperiode krijgen de kinderen een tafeltoets. Ook hierbij wordt huiswerk gegeven als dat nodig is.
- Voor leerlingen met een eigen leerlijn voor rekenen wordt eventueel een apart plan opgesteld. Als uw kind de toets niet haalt, wordt u ingelicht door de groepsleerkracht. Hij/zij vermeldt hoe u uw kind kunt begeleiden bij het huiswerk van de tafels.

Downloads
Stappenplan spreekbeurt groep 5-6
Stappenplan spreekbeurt groep 7-8
Stappenplan werkstuk groep 5-6
Stappenplan werkstuk groep 7-8
Onze kernwaarden

   

Bekijk ook onze andere kernwaarden