Groep 6

Nieuws uit groep 6

Geplaatst op 08-12-2020
Wat werken we hard. Veel kinderen willen graag snel met hun weektaak aan de slag. Dat is mooi om te zien! Want als de weektaak af is blijft er tijd over voor een Plusboek en werken met de computer.
Het eerste rapport van de kinderen gaat weer mee naar huis. Het is altijd weer een mooi moment om de resultaten van de eerste periode met de kinderen te bespreken.
In deze periode waren er de contactavonden. Helaas moesten de gesprekken vanwege de aangescherpte maatregelen toch nog weer telefonisch worden gevoerd. Goede contacten tussen school en thuis zijn van onschatbare waarde voor de kinderen, voor u als ouders en voor ons als leerkrachten. Zo kunnen we samen het goede zoeken voor onze kinderen.

De vertellingen uit de Bijbel geven elke dag het mooiste moment. Wat laten de geschiedenissen uit de tijd van de koningen ons zien wat zonde en genade is, schuld en vergeving. Het is een zegen te mogen horen dat de genade die er is in de Heere Jezus Christus altijd groter en hoger is dan onze schuld. 
Het was fijn dat we dit jaar met de hele school stil stonden bij de Dankdag rond het thema: "Dank God in alles!" naar aanleiding van de geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Wat is de Heere het waard dat we Hem danken, zelfs ook als het moeilijk is. Danken ook voor het feit dat de Bijbel op school en thuis opengaat. Laat het ons verlangen zijn, de Heere God te mogen liefhebben en dienen.

De Kinderboekenweken gaven ons veel plezier! Wat was de voorleeswedstrijd spannend! Eerst in de klas en daarna in de gemeenschapsruimte met meer groepen bij elkaar. Daar konden we meteen de kunstwerken bewonderen die er in elke groep gemaakt waren bij het thema van de Kinderboekenweek. Abigail uit onze groep verdiende echt de mooie tweede prijs!

Met geschiedenis verdiepen we ons nog steeds in de tijd van de Romeinen. We luisteren naar de verhalen over Marcus Valentinus die met een opdracht uit Rome naar Noviomagus (Nijmegen) moet. Het leren van de weetjes voor de geschiedenisreps gaat gelukkig goed. De reps staan altijd in de huiswerkmap en zijn dus makkelijk te controleren.
Helaas was er dit jaar geen excursie mogelijk naar het Archeologiehuis in Alphen. Geen idee, of het nog mogelijk zal zijn dit cursusjaar.

De kinderen leren hun Engelse woordjes heel goed. Er zijn veel U-tjes. Maar dat kán ook. Elke dag even leren, alle woordjes een paar keer opschrijven om te zien of het zonder fouten gaat en dan moet het onze groep wel lukken! Er zijn kinderen die nu ook alle woorden gaan leren!

We leven in de tijd van Advent. Dat betekent dat we weer mogen luisteren naar de geschiedenissen die ons vertellen van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, Die naar deze wereld kwam om zondaren te redden. Hij is het Licht der wereld. Jezus Zelf ging de duisternis in van deze wereld, van kruisdagen, van de dood. Door Hem mogen wij leren wandelen in het Licht. Met Hem! We kijken uit naar de viering in de klas en we hopen op goede feestdagen en op een fijne vakantie!
 
 

 

Onze kernwaarden

Vertrouwen

'Vertrouwen in God en in mensen. Wees betrouwbaar, geef om de ander en vergeef elkaar.'

Bekijk ook onze andere kernwaarden