Groep 6

Het is nauwelijks te geloven dat de eerste periode na de zomervakantie er al weer bijna op zit. Wat is het snel gegaan! Het was een ook dit jaar een heel mooie ervaring om alle ouders al te ontmoeten en te spreken tijdens de luistergesprekken. Het helpt om de kinderen (beter) te leren kennen en om het contact tussen u als ouders en ons als leerkrachten te bevorderen!
 
Wat zijn we inmiddels goed gewend aan de gang van zaken in groep 6. We blijven hard oefenen met rekenen. Veel kinderen hebben elke week hun weektaak af! Tafels oefenen blijft heel belangrijk, ook thuis. En klokkijken niet te vergeten. Veel kinderen kunnen alles met klokkijken, maar er zijn er ook die de grote wijzer en de kleine nog niet goed weten te duiden. Dan wordt het heen en weer gaan tussen analoge en digitale tijden wel erg lastig.
                             
Voor spelling werken we heel hard, maar het is nog wel heel pittig! De dictees zijn echt wel lastiger dan met de vorige methode. Dat geldt ook voor de taallessen. 't Kofschip + de x, voorzetsels, persoonsvormen, uitdrukkingen… we leren veel, maar daar moeten we wel echt hard voor werken.
 
Met geschiedenis leren we veel over de Prehistorie! We maakten onze eerste repetities voor dit vak  en dat ging goed. Maar het is vooral fijn om naar de verhalen te luisteren en om op het digibord interessante dingen te zien. Hoe leefden de mensen in de steentijd, in de ijzertijd, waarom bouwden ze hunebedden en hoe deden ze dat?
We gaan bijna naar het hoofdstuk over de Romeinen. Bij deze twee hoofdstukken hoort een excursie naar het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn. Die excursie is aangevraagd voor in november. U krijgt daar nog een brief over, hopelijk zijn er dan genoeg (groot-)ouders die ons kunnen rijden.
 
Dankzij onze mooie methode voor natuur, hebben we ons de afgelopen weken verdiept in constructies en profielen. We hebben torens bekeken en zelf met constructies kubussen gebouwd. We hebben ons verbaasd (verwonderd… naam van de methode is Wondering the world!) over hoe sterk zo'n eenvoudige constructie is.
 
We hebben mooie kinderboekenweken achter de rug. We hebben het spannende voorleesboek nog niet helemaal uit. Dus we verheugen ons op alle momentjes met Plan B, geschreven door Leanne van Spronsen. Het thema was "Op reis". We hebben in de klas ook veel leeskilometers gemaakt en zijn zodoende helemaal in New York aangekomen.
 
Het is een zegen om in een goede sfeer met elkaar ons werk te mogen doen. Een zegen, om dagelijks naar de Bijbel te mogen luisteren. We luisteren naar de geschiedenissen over David, hoe dwars door veel moeilijkheden heen de Heere toch Zijn belofte vervuld heeft. We horen van Davids vertrouwen op de Heere, maar ook van zijn zonde met Bathseba en Uria. Hij moest het van genade hebben. Dat geldt voor ons allemaal. Wat een wonder, dat die genade er is. Door Davids grote Zoon, de Heere Jezus Christus.
 
Onze kernwaarden

Gewetensvol handelen

'Vraag God: 'Wat wilt U dat ik doen zal. Als je geweten zegt dat je iets niet moet doen, doe het dan niet. De Tien Geboden zijn onze maatstaf.'

Bekijk onze andere kernwaarden