Groep 6

Geplaatst op 13-07-2020

Nieuws uit groep 6

Alweer het laatste stukje van dit schooljaar uit groep 6. Een bijzonder jaar is bijna voorbij. Een jaar, waaraan vooral zal worden terug gedacht als het jaar van de coronacrisis en het thuisonderwijs. 

Maar toch ook een jaar waarin we hard gewerkt hebben. Een jaar waarin we als klas nog meer een groep zijn geworden. Verschillen zijn er, grote verschillen, maar dat mag ook. En ieder heeft zijn/haar eigen plekje. Ik heb er van genoten, zoals we met elkaar hebben opgetrokken.  

Afscheid van een groep maakt mij altijd wat weemoedig. Je denkt terug aan dingen die anders hadden gemoeten, die beter hadden gekund. Je denkt terug aan alle fijne, mooie momenten die er waren, het samen genieten van het met elkaar zingen en luisteren naar verhalen. En zomaar is het weer voorbij. Het laatste rapport van groep 6 wordt uitgedeeld, zonder niveaugrafieken want er waren geen cito's.

Groep 6 wordt groep 7. Een jaar waarin dingen fout gingen, waarin we om vergeving moesten vragen voor onze zonden, ligt achter ons. Een jaar ook, waarin we mochten horen en merken, dat die vergeving er ook is! Een jaar waarin we mochten merken, dat de Heere voor ons zorgde. Juist ook in de periode dat we niet of maar met de halve klas naar school konden. Hij was er toch elke dag bij. Elke dag konden we bij Hem terecht met onze zonden en zorgen, met onze vreugden en blijdschap. Hem mogen we dan ook danken.

Er heeft een kruis gestaan  op Golgotha. Dat kruis heeft ook gestaan in groep 6. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Dat is de boodschap die steeds geklonken heeft. En die boodschap mag meegaan. Voor kinderen, voor ouders, voor jufs.

Ik bedank alle ouders voor het vertrouwen, voor de goede band die er was, die sterker werd zelfs in de coronatijd. Ik geef u uw kinderen weer terug. Ik heb er -met gebrek- een jaar voor mogen zorgen. Laten we hen samen in Gods handen leggen, in doorboorde handen. Daar alleen, maar daar ook echt, zijn ze veilig.

Allemaal een fijne vakantie gewenst.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

'Vertrouwen in God en in mensen. Wees betrouwbaar, geef om de ander en vergeef elkaar.'

Bekijk ook onze andere kernwaarden