Groep 1/2

Geplaatst op 8 december 2020

Hier is weer een bericht van groep 1/2. We hebben in de afgelopen weken hard gewerkt over 2 thema's.
Eerst hebben we het n.a.v. de Kinderboekenweek gehad over "de ruimte". Voor een deel van onze klas een zéér interessant onderwerp. We hebben ontdekt dat de aarde rond is, dat de aarde rond draait en dat het tegelijkertijd aan de ene kant dag en aan de andere kant nacht is. Maar er zijn nog veel meer planeten. En er zijn  zelfs mensen die de ruimte ingaan om daar van alles te onderzoeken, astronauten!
Daarna veranderde onze klas in een herfstbos, met een grote boom met prachtige gekleurde bladeren, paddenstoelen en dieren. Ook was er een boswachtershut waar vanuit er met een verrekijkers vogels gespot werden of soms zelfs een hert of een wild zwijn. Er werden bomen omgehakt en gezaagd en er klonken vrolijke herfstliedjes door de klas. We hebben hard gewerkt, veel geleerd en fijn gespeeld. Jammer dat u nog steeds geen kijkje in de klas kunt nemen. Maar de juf heeft foto's gemaakt en die proberen we deze week in een fotoalbum op het ouderportaal te plaatsen.
Inmiddels is juf Brak met zwangerschapsverlof en heeft juf Zijl haar plaats in genomen. Zij werkt de maandagen en de donderdag zijn juf Noorland en juf Zijl er om de beurt volgens onderstaand schema.
Juf Noorland Juf Zijl
10-12 3-12, 17-12
7-1, 21-1 14-1, 28-1
4-2, 18-2 11-2
11-3, 25-3 4-3, 18-3
8-4, 22-4 1-4, 15-4, 29-4

Inmiddels zijn we begonnen aan de Bijbelverhalen over advent en Kerst. We leren de Kerstliederen en -tekst en we maken werkjes die met het Kerstfeest te maken hebben. We maken ook weer een mooie kaart om de mensen die in de buurt van school wonen Gods zegen toe te wensen voor het komende Kerstfeest en het nieuwe jaar.
Dat willen we u, als ouders, samen met uw kinderen , ook van harte toewensen. We zien terug op een bijzonder jaar en wat het nieuwe jaar ons brengen zal, weten we niet. Maar als de Heere met ons mee gaat, dan mogen we ziende op Hém, de onbekende toekomst in.
Met een hartelijke groet van de jufs en alle kinderen van groep 1/2.
 
Onze kernwaarden

Gewetensvol handelen

'Vraag God: 'Wat wilt U dat ik doen zal. Als je geweten zegt dat je iets niet moet doen, doe het dan niet. De Tien Geboden zijn onze maatstaf.'

Bekijk onze andere kernwaarden