Groep 1/2

Geplaatst op 28 oktober 2019

"juf, waar gaan we over werken?" Hé, ik zie een pannenkoek op de deur!" Vol enthousiasme zijn we weer gestart na de herfstvakantie. Deze periode gaan we ons verdiepen in het thema: 'alles voor een pannenkoek'.
Het is zo gewoon om een pannenkoek op te eten maar wat heb je eigenlijk allemaal nodig om een pannenkoek te bakken?
En waar komen deze ingrediënten vandaan?
Deze week hebben we aan de hand van een prentenboek al geleerd dat het beslag niet in de winkel gemaakt wordt maar dat er tarwe voor nodig is. De graankorrels moeten fijn gemalen worden tot meel in de molen. Maar natuurlijk hebben we ook eieren en melk nodig. Welke dieren zorgen hiervoor? We hopen het allemaal te gaan ontdekken. Natuurlijk willen we zelf ook heel veel pannenkoeken bakken in de klas. Hiervoor gaan we ons eigen pannenkoeken restaurant maken om tijdens het spelen en werken pannenkoeken voor de kinderen in de huishoek te serveren. 

We hebben afgelopen weken de letters O en B aangeboden. We hebben voorwerpen gezocht waar deze letter in klinkt en we hebben geleerd hoe deze letter eruit ziet. Wat leuk om te ontdekken dat er zoveel woorden zijn waarin de letter O of B klinkt.
Komende periode leren we de letter p van pannenkoek. 

We zitten verschillende momenten per dag in de kring. Hier oefenen we met afwachten, uit laten spreken, stil zijn, de ander aankijken. Wat fijn dat we dit al goed kunnen! 

Een ander hoogtepunt in de week is het voorlezen met kinderen uit groep 7. In groepjes van 2 of 3 kinderen luisteren we naar een spannend verhaal voorgelezen door kinderen uit groep 7. We praten dan ook na over het verhaal en mogen dingen aanwijzen en vertellen.
Eerst vonden we het een beetje spannend maar al snel zaten we helemaal in het verhaal. Wat is het fijn om te luisteren naar een verhaal en zo nieuwe woorden te ontdekken. 

Tijdens de bijbelvertellingen luisteren we naar de geschiedenis over Abraham, Izak en Jakob. Wat zien we dan Gods trouwe zorg! Volgende week is het dankdag, dan hopen we met de kinderen stil te staan bij de geschiedenis uit (2 Koningen 6: 24-33 en) 2 Koningen 7, de geschiedenis van de belegering van Samaria door de Syriërs ten tijde van Elisa en dan met name het goede bericht dat de vier melaatsen verspreiden dat de Syriërs gevlucht zijn. We leren dan psalm 136: 25.
Ons thema sluit ook goed aan bij dankdag. Samen mogen we ons verwonderen over alle goede gaven die we van God ontvangen uit de natuur. Hij zorgt voor het koren op het land en de dieren in het veld.  Wat is Hij het waard om gediend te worden.

Hartelijke groeten van de jufs en kinderen van groep 1/2
Onze kernwaarden

Vertrouwen

'Vertrouwen in God en in mensen. Wees betrouwbaar, geef om de ander en vergeef elkaar.'

Bekijk ook onze andere kernwaarden