Onze kernwaarden

    Vertrouwen
    Vertrouwen in God en in mensen. Wees betrouwbaar, geef om de ander en vergeef elkaar.

    Acceptatie
    We zijn als zondaar welkom bij God. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

    Positief denken
    Alle hulp van God verwachten. Geef elkaar complimenten en zeg goede dingen over de ander.

    Gewetensvol handelen
    Vraag God: 'Wat wilt u dat ik doen zal?' Als je geweten zegt dat je iets niet moet doen, doe het dan niet. De Tien Geboden zijn onze maatstaf.

    Veiligheid
    Wie God liefheeft, zoekt bij Hem de toevlucht (Psalm 91). Niet plagen en roddelen, maar zorg dat de ander zich veilig voelt bij jou.

    Waakzaamheid
    Waak ervoor dat je niet in verleiding komt en blijf afhankelijk van God. Laat je niet meetrekken in verkeerde plannen van een ander. Bid niet     alleen voor jezelf, maar bid ook voor de ander.
Onze kernwaarden

Acceptatie

'We zijn als zondaar welkom bij God. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.'

Bekijk ook de andere kernwaarden