Media-avond groep 7

29-01-2020
Op donderdag 20 februari 2020 hopen we een ouder- en leerlingavond over mediagebruik te organiseren voor de ouders en leerlingen van groep 7.
 
Deze avond wordt jaarlijks georganiseerd en wordt door ouders, leerlingen en leerkrachten als zeer positief ervaren. Het doel van de avond is:
  • Bewustwording van het gebruik van de beeldcultuur via moderne media;
  • Het aanreiken van richtlijnen uit de Bijbel op vragen over deze ontwikkelingen;
  • Het ontwikkelen van normbesef en een appel doen op het geweten bij het omgaan met moderne media.
Alle ouders en leerlingen krijgen met dit thema te maken. Als ouder staat u vroeg of laat voor de vraag: (Wanneer) mag mijn kind een smartphone? Of niet? En hoe wil ik dan dat mijn kind daarmee omgaat  en met media als Netflix en Youtube?
Het is belangrijk dat kinderen ook zelf leren nadenken over mediagebruik. Kinderen zien vaak alleen de aantrekkelijke kant. Ze hebben volwassenen nodig die hen begeleiden en leren om verantwoord met media om te gaan.
We hebben als doelgroep gekozen voor kinderen die in groep 7 zitten en hun ouders. In groep 7 hebben kinderen meestal nog geen smartphone maar ze zijn vaak al wel met media bezig en zien er misschien wel naar uit om een smartphone te krijgen
als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
 
Programma van de avond
19.30 uur: opening
19.45 uur: presentatie (F. Quist) voor kinderen en ouders
20.25 uur: groepsgesprek met leerlingen (organisatie door leerkrachten)
20.25 uur: groepsgesprek met ouders (organisatie door F. Quist)
20.50 uur: pauze
21.20 uur: plenaire bespreking, de film van je leven afspelen, sluiting
21.30 uur: einde
 
We zien uit naar een mooie en gezegende avond!
 
Onze kernwaarden

Waakzaamheid

'Waak ervoor dat je niet in verleiding komt en blijf afhankelijk van God. Laat je niet meetrekken in verkeerde plannen van een ander. Bid niet alleen voor jezelf, maar bid ook voor de ander.'

Bekijk ook de andere kernwaarden.