Inschrijving

Als het de inschrijving van het eerste kind betreft, heeft u na de inschrijving een gesprek met bestuursleden.
Voordat de leerling werkelijk naar school komt, mag het twee dagdelen in de groep meedraaien. Vlak voor de vierde verjaardag wordt een uitnodiging verstuurd door de groepsleerkracht van de betreffende groep.

Kinderen die 4 jaar zijn geworden, mogen naar school komen op de eerste maandag van de nieuwe maand. Afhankelijk van wanneer de zomervakantie begint, zal begin mei of begin juni het laatste instroommoment plaatsvinden. Mochten de groepen door instroom te groot worden, dan kan besloten worden al eerder een 'instroomstop' in te stellen.

Leerlingen die voor 1 oktober 4 jaar worden, starten direct in leerjaar 1 (groep 1). Na de eerstvolgende zomervakantie gaan ze in principe naar groep 2.

Leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari 4 jaar worden, stromen in in leerjaar 1. Ze worden meestal in de instroomgroep geplaatst.  In overleg met ouders en afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt besloten of het kind na de eerstvolgende zomervakantie naar groep 1 of naar groep 2 gaat.

Leerlingen die op of na 1 januari 4 jaar worden, komen in een instroomgroep.
Na de eerstvolgende zomervakantie gaan deze kinderen in principe naar groep 1.
Onze kernwaarden

   

Bekijk ook onze andere kernwaarden