Groep 8A

Geplaatst op 11 februari 2019

Beste ouders,

Cito's
In de eerste weken van het nieuwe jaar hebben we weer hard gewerkt. Zoals u vast wel heeft gehoord, stonden de cito toetsen op de planning. Gelukkig was het buiten niet zo warm, want het was voor sommige kinderen best even zweten. Bij begrijpend lezen moesten er bijvoorbeeld lange teksten gelezen worden die over voor ons onbekendere onderwerpen gingen. Maar: gelukkig hebben we ons best gedaan en daar gaat het om. Voor ons zitten de LOVS cito's erop! Nu op naar de eindcito in april. We bereiden ons hier het hele jaar al een beetje op voor door thuis de reken- en taalfeitjes te leren.

Speeltuin
Bijna is het zover: de miniatuur speeltuin is af! Vele handvaardigheidlessen hebben we tot nu toe besteed aan het maken van een speeltuin op schaal die qua kleur, verdeling en vorm op elkaar is afgestemd. En wat een prachtige resultaten zijn er al te zien! En zo precies als sommige groepjes werken is onvoorstelbaar. Nu de laatste les in zicht komt, neemt de stress wel wat toe zoals u zult begrijpen. 😊

Gym
Na de kerstvakantie is onze gymtijd veranderd. Omdat we nu bij de gymzaal starten, hebben we meer gymtijd. Ook hoeven we nu meestal niet op te ruimen wat ook best fijn is. De eerste lessen hebben we een aantal groene spelen gedaan. Bij deze spellen gaat het om samenwerken en is er geen winnaar of verliezer. Het is mooi om te zien hoe we hier met elkaar van genieten.

Bijbelse geschiedenis
Tijdens de Bijbelles luisteren we naar de geschiedenissen van Jezus' rondwandelen op aarde. Hoewel deze gedeelten voor ons bekend zijn, komen hier soms mooie gesprekken over. In de komende tijd gaan we nog even met deze gedeelten verder om straks naar de lijdensgeschiedenissen te gaan.
Ontvang een hartelijke groet,

Juf van der Hoeven, Juf Reijersen van Buuren en alle kinderen van groep 8a
 

 

Onze kernwaarden

Gewetensvol handelen

'Vraag God: 'Wat wilt U dat ik doen zal. Als je geweten zegt dat je iets niet moet doen, doe het dan niet. De Tien Geboden zijn onze maatstaf.'

Bekijk onze andere kernwaarden