Eben-Haëzerschool bestaat 40 jaar
 
Op 12 augustus 2015 bestond de Eben-Haëzerschool 40 jaar. Een jaar lang is via nieuwsbrieven aandacht besteed aan het jubileum. De publicaties vindt u op deze pagina, de oudste staat onderaan, de nieuwste bovenaan.
Het jubileumjaar is afgesloten met een herdenkingsbijeenkomst,een speciale activiteitendag voor kinderen en een reünie.


Nieuwsbrief week 23 - 2016


Eben-Haëzerschool 40 jaar (slot)
 
Dit hele schooljaar hebben we deze rubriek gevuld met foto's, krantenartikelen en anekdotes  uit het verleden, vooral uit de begintijd van de school.
Er is nog genoeg archiefmateriaal om vele nieuwsbrieven te vullen. Dat bewaren we tot het volgende jubileum.
We sluiten dit jubileumjaar af met een miniserie 'Toen en nu'.  Klik op de foto's om de serie te zien.
 
 
    
 
  Voetbalplein 1977                                                             Voetbalplein 2016
 
 
 
 

Nieuwsbrief week 21 - 2016


Opening lagere school
In 1975 startte de 'lagere school Eben-Haëzer' met de klassen 1, 2 en 3 (nu: groep 3 t/m 5), om vervolgens uit te groeien tot een 'volledige' 6 klassige school. Ondertussen werden ook plannen gemaakt om een kleuterschool te starten. Nog voor de oplevering van de nieuwbouw in 1977 aan de J.P. Thijssestraat werd een 'aanvrage' ingediend voor een '3-klassige kleuterschool , waarvan één speellokaal'.
De nieuwbouw van de lagere school werd geopend op 11 februari 1977. De 'Boskoopse Courant' van 15 februari 1977 bericht daarover het volgende:  (klik op het artikel voor een vergroting)
 
        
 
                                                                                                  Hoofd der school J. van den Brink
 


Nieuwsbrief week 16 - 2016Terugblik jubileumdag en reünie
We mogen met veel genoegen terugkijken op de jubileumdag en de reünie. We zijn de Heere dankbaar dat Hij ons deze dag heeft gegeven.
Wat hebben de kinderen zich geweldig ingezet bij de kleedjesmarkt, de workshops (en de leerlingen van groep 8 bij het helpen bij de workshops), de flashmob en natuurlijk al eerder bij het geld inzamelen voor de actie. 
Helaas kwam de patatkraam veel later dan was afgesproken. Daardoor is te laat begonnen met bakken en moesten mensen soms lang in de rij staan. Hopelijk heeft de patat toch gesmaakt. En gelukkig bleef het droog!
We zijn blij dat supermarkt Hoogvliet een deel van de pakjes drinken en de chips heeft gesponsord.
Het bedrijf Niborgh heeft belangeloos hun parkeerterrein ter beschikking gesteld en daar is goed gebruik van gemaakt!
Veel ouders en leerkrachten hebben zich ingezet bij de voorbereiding en tijdens deze dag. En tijdens het opruimen vanaf 15.00 uur zette iedereen de schouders er nog eens extra onder! Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn / haar inzet en aanwezigheid.
Mede door de massale opkomst is deze dag zo geslaagd. Vooral een reünie staat of valt  met het aantal bezoekers.  


Oude foto's
In de achterliggende tijd hebben velen oude groepsfoto's aangeleverd. U heeft afgelopen zaterdag het resultaat kunnen zien. De groepsfoto's mét namen waren een groot succes.
Vanaf augustus hebben we in deze rubriek oude foto's en archiefstukken laten zien. We gaan daar tot het einde van dit schooljaar nog mee door.
 
 


Nieuwsbrief week 13 - 2016

Bouw en schoonmaak
Van mei 1976 werd t/m februari 1977 werd er aan de nieuwe school gebouwd. Toen de bouw klaar was, werd alles schoongemaakt door ouders. Dat schoonmaakwerk door ouders is in veertig jaar niet veranderd, want nog steeds maken we 2 keer per jaar dankbaar gebruik van de schoonmaakhulp van vele ouders!
Klik op de foto om een serie te bekijken.

Nieuwsbrief week 11 - 2016


Start nieuwbouw 1976
Op 3 mei 1976 werd de eerste paal geslagen  door wethouder mevr. T. Stellingwerff-Marissen en op 20 augustus werd de eerste steen gelegd door ds. A. Bac.
 
  

Nieuwsbrief week 9 - 2016


Een nieuw gebouw aan de 'ringdijk'
De Eben-Haëzerschool startte in 1975 in de voormalige Koning Wilhelminaschool aan de Burg. Colijnstraat. Dit was een tijdelijke huisvesting. Al in 1974 stelde de gemeente Boskoop aan het bestuur een nieuwbouwlocatie voor: De ringdijk, nabij de J.P. Thijssestraat in Boskoop.
Zo zag de locatie er toen uit (klik op de foto's voor een vergroting):
 
       
 
Tijdens de jubileumdag op zaterdag 16 april is er een film te zien van de bouw van de school. De filmbeelden zijn 40 jaar geleden gemaakt door wijlen de heer De Pater.
 


Nieuwsbrief week 6 - 2016

Een school stichten
Een school stichten ging niet zomaar. Eerst werd de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Boskoop opgericht in 1973. Daarna moest worden uitgezocht wat er allemaal voor nodig is om een school te stichten.  In ieder geval moesten er genoeg leerlingen zijn, die de school zouden bezoeken. Alle ouders die hun kind wilden aanmelden moesten een handtekening zetten:
 
klik op de afbeelding voor meer namen

De Eben-Haëzerschool startte in 1975 met 70 leerlingen in 2 lokalen van de inmiddels afgebroken Koning Wilhelminaschool aan de Burg. Colijnstraat.
Op 8 augustus 1975 verscheen het volgende artikel in de Boskoopse Courant:
 


   
klik op een van de foto's voor meer foto's van de klassen aan de Burg. Colijnstraat
 


Nieuwsbrief week 4 - 2016

Logo's
Deze keer aandacht voor de logo's die de school in de loop van de jaren heeft gehad.  In de beginjaren was er nog geen sprake van een logo, maar van een getypte naam van de school boven elke brief:Daarna werd de naam voorgedrukt op het briefpapier, maar van een logo was nog geen sprake:
 


Het eerste echte logo is in 1980 in gebruik genomen:


 
In 1985 werd de Wet op het basisonderwijs van kracht en werden onze kleuterschool Samuël samengevoegd met lagere school Eben-Haëzer.                                                         
De samengevoegde school ging verder onder de naam basisschool Eben-Haëzer. Kennelijk was men erg gehecht aan het oude logo, want dat werd nog gebruikt tot 4 jaar na het opheffen van de zelfstandige kleuterschool Samuël .

Pas in 1989 kwam er een 'basisschoollogo' waarin de naam Samuël niet meer voorkwam.In 1996 volgde een logo dat het tot 2013 heeft uitgehouden.
 


In 2013 werd het huidige logo ontworpen.                     In 2015/2016 gebruiken we een jubileumlogo.

   
Nieuwsbrief week 2 - 2016


Schoolreis (2)

Pure nostalgie om oude schoolreisfoto's te bekijken.
Sommige schoolreisbestemmingen zijn al 40 jaar populair.
Bekijk hier een serie foto's uit de periode 1977-1981.IJs- en sneeuwpret

Welke school heeft er nu een 'eigen' vaart naast het plein? In strenge winters werd er met de hele school geschaatst op het ijs. En viel er vroeger meer en vaker sneeuw dan tegenwoordig?
Het lijkt er wel op!
Bekijk hier een serie foto's uit de periode 1975-1985.Soms sneeuwde het zo dat je zelfs het plein af  kon 'schaatsen'...
 
   
 Uitgang J.P. Thijssestraat winter 1977-1978            Uitgang J.P. Thijssestraat winter 2015-2016


Nieuwsbrief week 50 - 2015


Schoolreis (1)
Een jaarlijks terugkerend feest is de schoolreis! Dat was in 1976 niet anders.
Secretaris Markusse zorgde ervoor dat het volgende stukje in de Boskoopse Courant van 25 juni 1976 werd
geplaatst:

 
Onderstaande 'schoolreisfoto' is ongedateerd en is waarschijnlijk gemaakt in 1977. Zo te zien kreeg iedereen limonade, uit een melkbus, uitgedeeld door meester J. van den Brink. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer schoolreisfoto's plaatsen.
 
Nieuwsbrief week 48 - 2015


Schoolvervoer
Van 1975 t/m 2010 is er schoolvervoer georganiseerd. Jarenlang is er geld ingezameld om het schoolvervoer te kunnen bekostigen. Er was een speciale vervoerscommissie die elk jaar langs de deuren ging om bij de ouders geld op te halen.
In 1975 werd de volgende oproep gedaan:
 
Blijkbaar werd er in die tijd niet alleen met een eigen busje gereden, bemand door ouders, maar ook door ouders met hun eigen auto. Later werd een taxibedrijf ingeschakeld (zie foto). Vanaf 2005 werden het schoolvervoer langzaam afgebouwd omdat steeds meer mensen met eigen vervoer hun kinderen naar school gingen brengen. In 2010 is het schoolvervoer gestopt.


 

Nieuwsbrief week 46 - 2015


40 jaar oud papier (en vodden)
Vroeger kwamen de bakker, de melkboer en de voddenwagen langs de deuren. Maar in Boskoop kon je je vodden en oud papier ook naar de Eben-Haëzerschool brengen, blijkt uit een brief van Hoofd der School J. van den Brink, uit 1979. 
Het papier werd verzameld in een schuur en als de schuur vol was, werd hij met vereende krachten leeggesjouwd, het liefst door ouders met een 'groot' rijbewijs. Waar het papier heengebracht werd, vermeldt de brief niet. In die tijd werd geen ouderbijdrage gevraagd. De inkomsten uit oud papier waren kennelijk voldoende. De tijden zijn veranderd: Tegenwoordig wordt wel een ouderbijdrage gevraagd.
Maar er hoeft geen papier meer naar de schuur gejouwd te worden door ouders! U kunt het zo in de container plaatsen. 
In 1979 bracht het oud-papier  ƒ 1500 per jaar op. In 2014 werd € 950 (= ƒ 2093) opgehaald. 
 
klik op de afbeelding voor een vergroting


Nieuwsbrief week 42 - 2015

 
Groepsfoto's gevraagd
We zijn bezig om alle groepsfoto's van groep 8 van 1975  t/m heden te digitaliseren en van namen te voorzien. In ons archief ontbreken helaas groepsfoto's uit de jaren 1979 -1989 en 1990—1993. Vanaf 1993 hebben alle foto's.  Heeft  u misschien nog een groepsfoto van groep 8 uit de ontbrekende periodes? Dan zouden wij die graag inscannen. Wilt u contact met ons opnemen via secretariaat@ehsboskoop.nl? Mogelijk heeft u zelf een goede scanner en bent u bereid de foto voor ons te scannen. Wilt u dan scannen in JPEG-formaat, full color en minimaal 400 x 400 dpi? Dan is de kwaliteit goed genoeg om er een afdruk van de te kunnen maken.
 

De eerste 'eigen' nieuwsbrief (1980)
Van 1973 t/m 1980 werden de ouders van nieuws voorzien via het 'Kerknieuws'
van de Gereformeerde Gemeente Boskoop.
Bij de start van het cursusjaar 1980-1981 verscheen de eerste eigen nieuwsbrief
met de titel 'Schoolnieuws'. Het Schoolnieuws verscheen dertig jaar lang maandelijks in papieren vorm. Het 240-ste en laatste nummer verscheen in maart 2011. Vanaf dat moment ontvingen de ouders en belangstellenden tweewekelijks een nieuwe digitale nieuwsbrief in hun mailbox. 
 
klik op de afbeelding voor een vergroting
 
 

Nieuwsbrief week 40 - 2015

De één-na-eerste nieuwsbrief (1973)
De Eben-Haëzerschool heeft vanaf de oprichting een brede achterban gehad van ouders uit verschillende kerkgenootschappen. De initiatiefnemers voor de oprichting waren lid van de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. Al voor de opening van de school in 1975 link maken naar kerknieuws
was er een 'nieuwsbrief'. Van 1973 t/m 1979 bestonden de nieuwsbrieven uit 'stukjes' in het 'kerknieuws' van de Gereformeerde Gemeente Boskoop, in totaal 50 stuks. De oudste nieuwsbrief in ons archief lijkt de tweede nieuwsbrief uit het bestaan van de schoolvereniging te zijn.
Vanaf 1980 werd de nieuwsvoorziening van de school losgekoppeld van het kerknieuws. Het  schoolnieuws werd voor het eerst uitgegeven.  Daarover meer in nieuwsbrief week 42
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuwsbrief week 38 - 2015

Veertig jaar historie
Een jaar lang zullen we in elke nieuwsbrief een herinnering ophalen een fragment uit de veertigjarige geschiedenis van de school.  We zijn inmiddels gestart in de nieuwsbrief van week 38 met drie foto's van de allereerste klassen 1 t/m 4. (klik op de foto voor een vergroting)

       

De school startte in 1975 tijdelijk in een gebouw aan de Burg. Colijnstraat in Boskoop. Het gebouw is inmiddels afgebroken. De kinderen op de foto's waren ongeveer 6 - 10  jaar en moeten nu, bij leven en welzijn, tussen 46 en 50 jaar oud zijn. Van klas 1 weten we bijna alle namen. Van klas 2 zijn we bezig die te achterhalen via een oud-leerling uit die klas. Herkent u iemand op één van de foto's? Wilt u dan de naam en de positie op de foto mailen naar secretariaat@ehsboskoop.nl