Groep 8A


Geplaatst op 04-12-2017

Beste lezer,

Wij zijn Frederique en Christian.
Wij willen u iets vertellen over onze fantastische groep 8A!!!!!
 
Godsdienst
Op het moment hebben wij het in de klas over Jozef. Met kerkgeschiedenis is de juffrouw aan het vertellen over de Reformatie. Ook hebben we het over de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 
Handvaardigheid
We maken deze keer een knikkerbaan. Elke knikkerbaan heeft een eigen thema. Bijv. bos, kleuren, bananen en oorlog. We maken het in duo’s. Om de knikker zo lang mogelijk te laten rollen, maken we verschillende onderdelen in de knikkerbanen:
  • Trechter 
  • Zigzaggende banen
  • Kubussen De knikkerbanen worden van papier gemaakt.  Als we klaar zijn, gaan we de banen testen. De knikker wordt erin gedaan en de knikker moet blijven rollen. De knikkerbaan die het langste duurt is de winnaar.
  • Wie weet wordt één van onze banen wel zo groot als dit voorbeeld:

Rekenen
Met rekenen zijn we net aangekomen in blok 4. In blok 4 gaat het over de Romeinen. In blok 3 hebben we veel gewerkt met breuken. Heel veel kinderen in de klas vinden het werken met breuken moeilijk. Gelukkig kan de juf goed uitleggen. Blok 4 zijn we gelijk begonnen met een heel moeilijke les: delen met rest. Alleen moesten we de rest nu ook nog delen, waarbij er een kommagetal uitkwam. Dat hadden we nog nooit gedaan. 33 : 8 = 4 rest 1 of 4,125.

Geschiedenis
Met geschiedenis hebben we het over de slavernij in met name Suriname gehad. De mensen hebben heel lang niet nagedacht over wat ze nu eigenlijk deden. Het was wel makkelijk om allemaal slaven te laten werken. Het is schandalig wat Nederland vroeger heeft gedaan. Gelukkig is dat niet zo gebleven. Er is een wet gekomen die de slavernij heeft afgeschaft.  Helaas bestaat er nu nog steeds slavernij: moderne slavernij. Nog steeds worden er heel veel mensen uitgebuit. Werken tegen oneerlijke lonen, kinderarbeid en ga zo maar door.
 
Engels
De kinderen die volgend jaar naar havo of vwo hopen te gaan moeten een Engels boekje naar het Nederlands vertalen. Daarbuiten moeten ze ook nog , evenals de andere kinderen, de gewone lessen leren. Het vertalen is best wel leuk, het lukt ook goed. De zinnen zijn niet altijd in mooi Nederlands vertaald, maar het gaat voor een eerste keer best wel goed.
Dit is het boekje dat we nu aan het vertalen zijn:

 
Groeten namens groep 8A,
Frederique en Christian