Groep 5

geplaatst op 18-03-2019
 

Beste lezer, 

Graag willen we u weer een kijkje laten nemen in groep 5, en vertellen wat we de afgelopen weken allemaal gedaan en geleerd hebben. Af en toe willen de journalisten Hanna en Louise u ook wat vertellen, deze stukjes zijn schuingedrukt. 

Bijbelverhalen:
De Bijbelverhalen gingen afgelopen weken over de tijd dat Jezus op aarde was. We hoorden over de wonderen die Hij deed, maar ook over de gelijkenissen die Jezus vertelde. Het zijn niet alleen mooie verhalen, maar ook wijze lessen waar wij heel veel van kunnen leren.   

Rekenen:
Bij rekenen zijn we nog steeds bezig met de deelsommen. Ze worden steeds lastiger! Vorige week zijn we voor het eerst begonnen met deelsommen met rest. Om de deelsommen te kunnen maken, is het handig om de tafels uit ons hoofd te kennen. Ze regelmatig herhalen, is dus heel belangrijk. Op school zeggen we daarom elke dag twee tafels op. Wilt u thuis ook de tafels herhalen?
Nieuw bij rekenen is ook het onderdeel plus- en minsommen over het honderdtal. Je krijgt dan sommen als 321+146, lastig hoor!

Taal:
Met taal zijn we veel bezig met de leestekens. Wanneer zet je een punt, en wanneer een komma? En dan heb je natuurlijk ook nog het vraagteken en het uitroepteken!
Bij de leestekens horen ook de hoofdletters. In het begin vonden we het wel moeilijk om te bedenken welke woorden er met een hoofdletter geschreven moeten worden. Bijvoorbeeld in de zin: Hondje Regenboog speelde lekker met Pluisje.
Regenboog vonden we maar een rare naam, zo noem je je hond toch niet? Nu weten we: een naam is een naam, dus hoofdletter!

We hebben het over het over het thema:  Ik voel me zo alleen.  We zijn er al een tijdje mee bezig.  We hopen weer nieuwe dingen te leren. 

Geschiedenis:
Bij geschiedenis hebben we net het venster over het weeshuis afgerond. Veel kinderen hadden medelijden met de kinderen in het weeshuis. Iemand in de klas zei: Dan ben je al zielig omdat je vader en moeder gestorven zijn, en dan word je ook nog eens gestraft door in een weeshuis te moeten wonen. Wat vonden we dan niet leuk aan het weeshuis? Dat kunnen we u zo vertellen: de strenge regels, de straffen, stil zijn onder het eten, met z’n vieren van één bord eten, nooit eens alleen zijn en heel veel klusjes moeten doen. Nee, wij zijn blij dat wij er niet wonen. Toch zagen we ook wel het goede van het weeshuis. De kinderen konden slapen, kregen eten en mochten naar school. Dat we het een interessant hoofdstuk vonden, bleek wel uit de cijfers. Niemand haalde lager dan een acht, en er waren heel veel tienen.
Ook in het nieuwe venster hebben we veel zin. We gaan weer naar een bijzonder huis, ditmaal een kasteel. Met elkaar gaan we slot Loevestein beter bekijken. Waar komt de naam vandaan? Waarom heeft het kasteel zulke kleine raampjes en waarom is slot Loevestein eigenlijk op deze plek gebouwd? Binnenkort hopen we antwoord te kunnen geven op deze vragen. 

De juf vertelt altijd verhalen. En dan gaan we in ons werkboeken werken.

Aardrijkskunde:
Ook aardrijkskunde was interessant. We hebben kennis gemaakt met de windroos en de windrichtingen die daarbij horen. Eerst snapten we er niks van, wat is nou ten noorden van. Toen de juf aan het einde van de les vroeg: wie snapt het? Ging er niet één vinger de lucht in. Werk aan de winkel dus voor de juf! Inmiddels hebben we ook de aardrijkskundetoets gemaakt en de vragen over de windrichtingen had iedereen goed. U weet dan nu vast ook hoeveel vingers er de lucht in gingen toen de juf na de tweede herhalingsles vroeg: wie snapt het nu? ………….juist ja, 31 vingers! We snapten het zelfs zo goed dat we de laatste herhalingsvragen maar saai vonden.
Het nieuwe hoofdstuk van aardrijkskunde gaat over opgravingen, dat belooft wat!

We werken in ons werkboeken over het riool en over de wegen. 

Gym:
Nog één minuut…..vol ijver worden de laatste verstevigingen klaar gezet. Hier kan nog een bank, en kijk dat matje doen we zo! O ja, dit doe we ….Nog tien seconden, en alles los!!! Meteen gaan alle ogen naar de bunker van de tegenstander. Die is veel steviger, ooh en dat is echt heel slim, nou ja niks meer aan te doen de juf roept al. Klaar, starten maar! Vanaf dat moment vliegen de ballen je om de oren. Iedereen doet fanatiek mee, al gaan sommigen wel even schuilen in de bunker. Niet voor lang, want partijgenoten hebben hulp nodig. Ballen moeten naar het achtervak en tegenstanders moeten worden afgegooid. Als alle tegenstanders afgegooid zijn is het spel afgelopen. Nu al klinkt het teleurgesteld, kunnen we niet nog één potje? Ja, bunkertrefbal is echt het favoriete spel in groep vijf. Het liefst zouden we dat elke gymles doen of nou ja…bijna elke gymles want koprollen maken, bok springen, hoogspringen en stoeien zijn toch ook wel heel erg leuk!!

We hebben twee verschillende dingen spel en turnen bij spel doen we spelletjes en bij turnen dan gaan we in de ringen.

Er valt nog veel meer te vertellen maar dat bewaren we voor een volgende keer!

Hartelijke groet, 

groep 5