Groep 5

geplaatst op 3-09-2018

Beste ouders, 
 
De eerste week van het schooljaar ligt achter ons. Wat was het weer spannend om naar school te gaan. Een nieuw lokaal, een nieuwe juf en allemaal nieuwe boeken en schriften. 
Maar al gauw was het spannende eraf en genoten we van het weer ' samen zijn'.  
Met elkaar hebben we de regels en gewoontes van groep vijf besproken. Nadat dit gebeurd was, waren we echt klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Echt klaar? Nee, het belangrijkste hebben we u nog niet verteld. Voordat we de regels en gewoontes van groep vijf doornamen zijn we het jaar gestart met de HEERE. Van Hem mogen wij onze hulp verwachten. We weten niet wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren maar Hij weet het wel.  Onze toekomst mag in Zijn Handen zijn. Zonder zijn hulp zouden wij nooit klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. 
De Bijbeltekst die we in de eerste week geleerd hebben sloot hier mooi bij aan. “Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken” 
 
De eerste week
In de eerste week zijn we voornamelijk bezig geweest met rekenen, spelling en taal. 
Want hoe zat het ook alweer? Schrijf je nou lerren of leren?  En hoe moesten we ook alweer netjes werken in onze schriften? Het was allemaal even wennen maar inmiddels weten we weer helemaal hoe het moet.  
Ook besteden we aandacht aan groepsactiviteiten. Zoals bij gym: met je groepje naar de overkant van de zaal gaan zonder de grond te raken. Samen overleggen en een strategie bedenken is hierbij wel nodig. Of bij SOVA in groepjes regels bedenken om ervoor te zorgen dat groep vijf een gezellige klas is. Regels die wij belangrijk vinden zijn: Iedereen mag meedoen, we zeggen aardige dingen en we helpen elkaar. 
 

Ook de journalisten Femke en Annelijn willen u graag meer vertellen over de eerste schoolweek.  'We  hebben leuk vakken.   Biologie bijvoorbeeld. We  hebben  het  met biologie over het strand en de dieren die daar leven'. Dat is heel leuk


Informatieavond
Nieuwsgierig geworden naar het reilen en zeilen in groep vijf? Kom gerust een kijkje nemen! U bent van harte welkom op de informatie-avond op 11 september. Ik hoop u dan meer te vertellen over de gang van zaken in de klas. 

Hartelijke groet, groep 5 en juf de Visser