Groep 1

Geplaatst op 15 juli 2019

Nieuws uit groep 1
Dit is al weer het laatste nieuws van dit schooljaar. We willen alle ouders bedanken voor de goede samenwerking en de fijne gesprekken met elkaar. We hebben een goed en gezellig jaar gehad met jullie kinderen. We wensen jullie allemaal een goede zomervakantie toe.
 
We werken deze periode over: Ik ga op reis…..
We hebben in de themahoek kleden, stoelen, knijpers, spelletjes, kussens e.d. Daar bouwen we een tent mee. Als de tent klaar is, spelen de kinderen er heerlijk in. De rollen worden verdeeld: Jij bent vader en ik ben moeder en jij bent ons kind of onze hond. En daarna doen ze spelletjes in de tent en ze gaan er net-alsof-slapen. Leuk om te horen hoe de kinderen samen spelen!
 
We hebben het met elkaar over verschillende voertuigen gehad. We speelden een Lotto spel van voertuigen. Om de beurt pakten we een kaartje en vertelden we welk voertuig erop stond. Een auto, een motor, een brommer, een scooter, een tram, een trein, een taxi, of een brandweer enz. Wie het eerst zijn plaat met de 6 voertuigen vol had, was de winnaar.
Daarna hebben we het over reizen gehad. Met welk voertuig kun je op vakantie gaan: bus, auto, trein, vliegtuig. We hebben het toen vooral over de trein gehad en daarna hebben we fijn treintje gespeeld. Een rij stoelen achter elkaar en een conducteur en een machinist. Iedereen die met de trein mee ging moest wel een kaartje kopen.
We hebben over kamperen gewerkt. We genoten van de verhalen over kamperen! Ook hebben we de grote plaat van Bas die gaat kamperen goed bekeken.
We hebben in de kring over veilig deelnemen aan het verkeer gesproken. Hoe kun je veilig oversteken. We zijn het in kleine groepjes gaan oefenen op het zebrapad voor de school. Ook leerden we een liedje over veilig oversteken. We hebben het gehad over gladheid bij regen en over sneeuw op de weg. Ook hoor je soms sirenes. Wat moet je doen als je een sirene hoort? En heeft de brandweer, politie en ambulance altijd voorrang? We zijn wat langer stil blijven staan bij de brandweer. Wat doet een brandweer allemaal. We kwamen erachter dat een brandweer meer doet dan alleen een brand blussen. Al met al een leuk en leerzaam thema. De kinderen hebben ervan genoten!
 
Op 26 juni zijn we met elkaar op schoolreis geweest. We hebben een fijne dag met elkaar gehad. Wat was het leuk in Plaswijckpark! De meeste kinderen zijn met het treintje mee geweest en hebben in de draaimolen gezeten en zijn op de skelters geweest. Ook zijn de dieren goed bekeken.
We willen de ouders die gereden hebben en een groepje begeleid hebben in Plaswijckpark hartelijk bedanken: de moeder van Samuël, Sophie S., Brian, Maureen, Thomas, Elisabeth, Tom en Loïs K. En de vader van Thijs en Jodi. We kunnen terug zien op een fijne dag met elkaar.
 
In juni hebben alle kinderen een rapport mee gekregen. In de weken voor het rapport hebben de kinderen hard gewerkt. Om de beurt kwamen de kinderen steeds bij de juf en dan deden we rekenspelletjes en taalspelletjes. Nauwkeurig hebben we gekeken naar wat de kinderen deze laatste periode weer erbij geleerd hebben. Het is mooi om te zien dat de kinderen zich allemaal ontwikkelen!
Als u het rapport gezien heeft, kunt u het voor de zomervakantie weer bij de leerkracht inleveren. Na de zomervakantie mag u het bij de "nieuwe juf " inleveren.
 
In de laatste weken op school wordt de klas steeds leger en ruimen we alles op. Met elkaar maken we de blokken uit de bouwhoek schoon en de duplo. We genieten tussendoor van de vele leuke dingen die er zijn zoals: Patat eten op school, groep 8 die afscheid neemt en ons allemaal trakteert op ijs en de verjaardagsfeestjes van de klasgenoten die 5 jaar worden.
Als laatste gaan we woensdagmorgen 17 juli wennen in onze nieuwe klas. Dat is best spannend, maar ook heel fijn! Want nu weten we waar we na de zomervakantie naar toe gaan.
 
De Bijbelverhalen gaan deze weken over de tijd na Hemelvaart en Pinksteren. We hebben verteld over Ananias en Saffira en over de apostelen in de gevangenis en hoe God hen verlost heeft, over Stefanus, over Filippus en de kamerheer en over Eneas, Dorkas en Paulus. Voor de kinderen zijn veel van deze verhalen nog best onbekend. Ze luisteren goed! Ze horen hoe het Evangelie steeds verder de wereld is ingegaan en dat het ook in ons land gekomen is. We zijn verwonderd over de trouwe zorg van God. Wij mogen het Evangelie na zoveel jaren nog steeds doorvertellen aan de kinderen! We bidden om zegen op dit werk.
 
 
Hartelijke groeten uit groep 1