Peutergroep De Bouwsteen 
          Informatie en aanmelden     

Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar peutergroep de Bouwsteen te laten gaan. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De overgang naar de basisschool gaat op deze manier op natuurlijke wijze.
 
De peutergroep biedt opvang voor kinderen van 2 jaar oud. Peutergroep de Bouwsteen is gehuisvest in Basisschool de Eben-HaŽzerschool. Net als de school heeft de peutergroep een reformatorische identiteit. Dit betekent dat de grondslag voor het denken en handelen wordt gevormd door Gods Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in "Drie Formulieren van Enigheid". Van de ouders wordt verwacht dat ze deze onderschrijven dan wel respecteren. Op de peutergroep zijn twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, die samen maximaal 16 kinderen onder haar hoede hebben. De peutergroep heeft een pedagogische doelstelling. Naast thuis is de peutergroep een plek waar het kind zich moet kunnen ontwikkelen. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid in de opvoeding en de peutergroep levert op haar manier een bijdrage in deze opvoeding.
 
De peutergroep bestaat sinds 2003 en wordt vanaf 7 januari 2019 overgenomen door Kind & Co. De identiteit van de peutergroep zal hetzelfde blijven en plaatsvinden in hetzelfde lokaal. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website: peutergroep de Bouwsteen

Nieuws
 
Geplaatst op 20 december 2018

Beste ouders en verzorgers van peutergroep de Bouwsteen
Bijna is het zover, na de Kerstvakantie wordt Peutergroep de Bouwsteen voortgezet onder de vlag van KMN Kind en Co.

Start van de Peutergroep
De start van de ochtend zal er iets anders uitzien dan u tot nog toe gewend bent. Dat houdt in dat we een kwartier (van 8.30 uur tot 8.45 uur) inloop hebben, in plaats van een half uur. Hierbij willen we u vriendelijk verzoeken, om een activiteit of spel bij de tafel te doen met uw peuter bij binnenkomst. De hoeken zullen bij binnenkomst niet meer gebruikt worden. Uiteraard wel later op de ochtend. Wilt u dit ook aan uw peuter uitleggen?
Om 12.00 uur bent u weer van harte welkom om uw kind op te halen. Vanaf 7 januari zijn wij dus een half uur langer open.
 
Onze dagindeling:
08.30 uur:                                 Binnenkomst.
08.45 uur:                                 In de kring, welkom, gebed. 
09.00 uur:                                Een activiteit gekoppeld aan een thema
9.45 uur:                                   Opruimen en naar het toilet
10.00 uur:                                 Samen fruit eten en drinken-een moment van rust samen aan tafel-Bijbelverhaal
10.30 uur:                                 Naar buiten
11.00 uur:                                 Vrij spelen en/of een thema activiteit
11:45 uur:                                 Afsluitende activiteit en gebed
12:00 uur:                                 Ophalen
 
KMN Kind & Co zorgt voor fruit, drinken, luiers en alles wat nodig is op een peutergroepochtend voor de kinderen, zodat u niets mee hoeft te nemen.