Peutergroep De Bouwsteen 
          


Informatie en aanmelden     

Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar peutergroep de Bouwsteen te laten gaan. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De overgang naar de basisschool gaat op deze manier op natuurlijke wijze.
 
De peutergroep biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Peutergroep de Bouwsteen is gehuisvest in Basisschool de Eben-Haëzerschool. Net als de school heeft de peutergroep een reformatorische identiteit. Dit betekent dat de grondslag voor het denken en handelen wordt gevormd door Gods Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in "Drie Formulieren van Enigheid". Van de ouders wordt verwacht dat ze deze onderschrijven dan wel respecteren. Op de peutergroep zijn twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, die samen maximaal 16 kinderen onder haar hoede hebben. De peutergroep heeft een pedagogische doelstelling. Naast thuis is de peutergroep een plek waar het kind zich moet kunnen ontwikkelen. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid in de opvoeding en de peutergroep levert op haar manier een bijdrage in deze opvoeding.
 
De peutergroep bestaat sinds 2003 en is per januari 2019 overgenomen door Kind & Co. De identiteit van de peutergroep en de locatie blijven onveranderd.  Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website: peutergroep de Bouwsteen