Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt ouders en personeel. Ze bestaat uit een oudergeleding van drie personen en een personeelsgeleding van drie personen. De medezeggenschapsraad wordt door het bestuur op verschillende terreinen om advies of instemming gevraagd. Verder wordt de MR ge´nformeerd over beleidszaken.
 

 

Samenstelling 2017-2018

Missie
Wij staan voor:
1. Bewaken van de identiteit en onderwijskwaliteit
2. Handhaving van de eigen verantwoordelijkheid
3. Stimulatie wederzijds vertrouwen tussen personeel en ouders.
4. Plezierige en veilige leer- en werkomgeving
5. Proactief en betrokken meedenken in beleidszaken van de school

 

 

Personeelsgeleding (PMR)

Voorzitter:  P.H. Herweijer
Secretaris: C. Krijgsman
Lid: A.P. van der Gouwe

Oudergeleding (OMR)

Notulist: L. Kaashoek
Leden: D. Innemee en M.C. de Waal-de Wilde


Visie
Wij gaan voor:
1. Duidelijke profilering van de MR naar de achterban.
2. Bevorderen van open communicatie richting alle verbanden.
3. Belangenbehartiging van een ieder die bij de school is betrokken.
4. Schakel en klankbord tussen personeel, ouders en bestuur.

 

 

 

 Agenda MR-vergadering                              


Verslagen MR-vergadering

MR-verslag 18-04-2017
MR-verslag 20-03-2017
MR-verslag 16-01-2017                                                                              
MR-verslag  24-10-2016                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                 
Jaarverslagen MR                                                   Statuten         
                                                                                                   Reglement
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

                                                                                                    Nieuws van de MR

geplaatst op 21 maart 2017


Op 18 april, 29 mei en op 26 juni 2017 zal er een MR-vergadering plaatsvinden.