Tussenschoolse opvang

Nieuws

Tussenschoolse opvang

Roosters
-    Overblijfrooster week 39 t/m 42
-    Overblijfrooster week 44 t/m 47
-    Pleinwacht- en takenrooster gr. 1/2
-    Pleinwacht- en takenrooster gr. 3 - 5/6
-    Pleinwacht- en takenrooster gr. 6, 7, 8A
peiling evaluatieavond
Documenten
-    Regelement tussenschoolse opvang
-    Handleiding tussenschoolse opvang
-    Verklaring overblijven bij iemand anders

Formulieren
-    Inschrijfformulier TO 2018-2019
-    Opgaveformulier medewerker TOOrganisatie

Tussenschoolse opvang op de Eben-HaŰzerschool
De leerlingen van de Eben-HaŰzerschool komen uit Boskoop, Waddinxveen, Reeuwijk en Hazerswoude. Omdat de meeste leerlingen van ver komen, blijft vrijwel iedereen op school eten. Ons huidige overblijfbeleid is hierop afgestemd. Kinderen mogen natuurlijk wel thuis eten.
 
Wie regelt het?

De Commissie Tussenschoolse Opvang co÷rdineert en regelt het overblijven. Er zijn twee co÷rdinatoren: Nellie van Klaveren tel. 06-44129770 (groep 1 t/m 4) en Aria Harskamp tel. 06-44129772 (groep 5 t/m 8).
 
Hoe werkt het?
De overblijfouders zijn ÚÚn keer per twee weken op een vaste dag in een vaste groep aan de beurt. Een overblijfbeurt omvat eten met de kinderen en toezicht houden op het plein. 
Om 11.55 uur begint de leerkracht de maaltijd met gebed en gaat de klas uit zodra de overblijfouder er is.  Om 12.10 / 12.15 uur eindigt de overblijfouder met bijbellezen en dankgebed.


Door vaste overblijfouders voor de groep in te zetten ontstaat er een zekere continu´teit in de groep, waardoor er rust, orde en regelmaat gecreŰerd wordt. Bovendien krijgt degene die toezicht houdt de kans om een band met de kinderen op te bouwen, waardoor er voor uw kinderen een veilige situatie ontstaat.
 
Verkoop overblijfkaarten

Op de volgende data worden om 8.30 uur overblijfkaarten verkocht door Aria Harskamp, in de gemeenschapsruimte van het hoofdgebouw:

verkoopdata
Woensdag 5 september 2018
Woensdag 3 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018 
Woensdag 5 december 2018

Overdracht
In elke klas ligt een overdrachtsmap klaar voor de overblijfouder, waarin informatie staat die de leerkracht doorgeeft. Het kan zijn dat er in de klas dingen gebeuren die de sfeer in de groep be´nvloeden. Ook wordt er vermeld welke leerling er ziek is en wat er uit de Bijbel moet worden gelezen. In diezelfde map kan de ouder opschrijven hoe het overblijven verlopen is.
Toch is belangrijk om het grote geheel in de gaten te houden. Daarom worden er indien nodig overlegmomenten georganiseerd met de overblijfouders en de leerkracht van de groep. Er wordt dan gesproken over de zaken die goed en vlekkeloos verlopen, maar ook over dingen die beter moeten. Dit kan heel divers zijn: van gedrag van leerlingen tot organisatorische zaken.

Wat vragen wij van een overblijfouder?
Dit systeem van overblijven brengt met zich mee dat gedurende de acht jaar dat een kind naar school gaat, eigenlijk elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Uw hulp is onmisbaar. Alleen bij voldoende draagvlak van ouders kan deze wijze van werken zo blijven.
U biedt ons:
- uw hulp aan
- contact met leerkracht en kinderen
- een overblijfouder die overblijven tot een ontspannen moment maakt voor de kinderen
 
Wat bieden wij een overblijfouder?
- gratis overblijven voor uw eigen kind(eren)
- een vaste groep kinderen
- overleg en samenwerking met leerkrachten en ouders
- een overblijfregeling voor en door ouders!
- de mogelijkheid om extra betaald over te blijven als er tekort is aan overblijfouders

Wat zijn de kosten?
Als u ervoor kiest geen overblijfouder te zijn betaalt u per kind voor een jaarabonnement van ongeveer 120 keer overblijven Ç 110,00. Dit bedrag wordt ge´nd via een automatische incasso van 2 maal Ç 55,00. U kunt ook kiezen voor een overblijfkaart van 10 maal voor Ç 11,00. U kunt deze kopen bij de overblijfco÷rdinator, Aria Harskamp, in de gemeenschapsruimte van de school om 8.30 uur. De verkoopdata kunt u vinden in het groene vak op deze pagina. De IBAN van de commissie Tussenschoolse Opvang is NL54RABO0309849578.

Inschrijven
Ruim voor het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers waarvan de kinderen voor dat schooljaar ingeschreven zijn als leerling het verzoek om het inschrijfformulier op de website in te vullen. Op het inschrijfformulier kunnen de ouders hun wensen t.a.v. de tussenschoolse opvang aangeven.

Voor meer informatie verwijzen we naar het overblijfreglement.

Samenstelling Commissie Tussenschoolse Opvang
Voorzitter: M. Kortleven
Co÷rdinator (gr. 5 t/m 8): A.J. Harskamp-Westdijk
Co÷rdinator (gr. 1 t/m 4): N. van Klaveren-Vreugdenhil
Secretaris: J.C.M. Baaijens-van Mourik
Planner: P.M. van den Hil-van der Bas
Penningmeester: A.J. Harskamp-Westdijk

 

Nieuws

Op dit moment is er geen nieuws