Samenstelling 2017-2018

Voorzitter: J.L. Zijl
Overige leden:
W. Slappendel
J.J. van der Hoek
B. Otte-Dijkstra
M.L. van Eeden Peters-
man-van Velde
F.S. den Oude
M. Blonk-Westmaas
M. Dijkshoorn-Pronk
M.L.E. van der Zwan-van der Velden
Activiteitenlijst 2017
Oudercommissie

De oudercommissie is ingesteld om de samenwerking tussen
de ouders en het onderwijzend personeel te bevorderen.
Zij adviseert de directie over diverse belangrijke zaken binnen
school.
Tevens betrekt zij ouders bij verschillende werkzaamheden
binnen de school en coördineert zij deze werkzaamheden.
 


                                                                                 geplaatst op 21 maart  2018
Nieuws van de oudercommissie 
 

HERHAALDE OPROEP!


Beste ouders,

Ook dit jaar hoopt de Oudercommissie de koffie en catering te verzorgen op de projectavond D.V. woensdag 28 maart a.s. Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig! We zijn op zoek naar ouders (zowel vaders als moeders) die ons met de verkoop van de etenswaren willen helpen. U wordt zo'n vijftig minuten ingedeeld, zodat u ook ruim de gelegenheid heeft om naar de groep(en) van uw kind(eren) te gaan.
Reacties ontvangen we graag uiterlijk donderdag 22 maart via oc@ehsboskoop.nl. Vervolgens krijgen de ouders die zich hebben opgegeven een overzicht waarop de tijd staat en de locatie waar ze ingedeeld zijn. Er is altijd een lid van de Oudercommissie aanwezig.

Daarnaast nodigen we graag iedereen bij dezen uit voor een kopje koffie, thee of frisdrankje. Ook voor een maaltijd bent u deze dag op school aan het juiste adres! Om het voor u, maar ook voor ons makkelijker te maken, ziet u onderstaand wat er bij ons te verkrijgen is, met de prijzen. Het zou erg fijn zijn als u uw drankje en/of maaltijd gepast wilt betalen.

De koffiehoek
Koffie, thee en diverse frisdranken      € 0,50
Zakje chips                                             € 0,50
De koffiehoek kunt u bij droog weer vinden op het voetbalplein. Als het erg regenachtig is, zal de koffiehoek in de personeelskamer te vinden zijn.

De eethoek
Broodje hamburger                               € 2,00
Broodje hotdog                                      € 1,50
Slaatje                                                      € 1,00
De eethoek kunt u bij droog weer vinden op het kleuterplein. Bij regenachtig weer verplaatsen we de verkoop naar het speellokaal in het kleutergebouw en daar kunt u dan ook uw maaltijd nuttigen.

IJscoboer
Titan                                                         € 0,50
Cono, Maxim, Squeeze                         € 1,00
De ijsjes zijn te koop in groep 5. De leerlingen van deze groep verzorgen dat voor ons in het kader van hun projectkeuze.

Als u vragen heeft aan ons als Oudercommissie, dan horen we dat graag.
 
Hartelijke groeten,
Arina Otte.