Samenstelling 2018-2019

Voorzitter: J.L. Zijl
Overige leden:
W. Slappendel
J.J. van der Hoek
B. Otte-Dijkstra
M.L. van Eeden Peters-
man-van Velde
M. Blonk-Westmaas
M.L.E. van der Zwan-van der Velden
K.J. Verzaal
H.L. Zeeuw-van Waaij
Activiteitenlijst 2017
Oudercommissie

De oudercommissie is ingesteld om de samenwerking tussen
de ouders en het onderwijzend personeel te bevorderen.
Zij adviseert de directie over diverse belangrijke zaken binnen
school.
Tevens betrekt zij ouders bij verschillende werkzaamheden
binnen de school en coördineert zij deze werkzaamheden.
 


                                                                               geplaatst op 15 januari  2019
Nieuws van de oudercommissie 
 

Beste ouders,
Komende twee weken zijn we als Oudercommissie weer samen met u actief op school:
 
- Dinsdag 22 januari hopen we de koffie te verzorgen tijdens de open morgen voor de ouders: van harte welkom in de personeelsruimte voor een lekker bakje koffie of thee!
 
- Woensdag 23 januari worden de ramen van de beide kleutergebouwen weer gezeemd. De moeders die zich daarvoor hebben opgegeven hebben inmiddels een mail gehad. We hopen op droog en niet te koud weer.
 
- Dinsdag 29 januari is de schoolschoonmaak gepland, zowel ’s morgens als ’s avonds. Het is fijn om met elkaar te zorgen voor een schone school voor onze kinderen en voor de leerkrachten.
De eerste mailing is daar inmiddels voor verstuurd. Als u geen mailtje heeft gehad, betekent dat dat u voor de schoolschoonmaakdag op donderdag 11 juli op de lijst staat. Kijkt u alvast in uw agenda of dit er bij u al in staat?
 
Iedereen alvast hartelijk dank voor alle inzet en hulp!
 
Als u vragen heeft aan ons als Oudercommissie, dan horen we dat graag.
 
Hartelijke groeten,
Arina Otte.