Samenstelling 2018-2019

Voorzitter: J.L. Zijl
Overige leden:
W. Slappendel
J.J. van der Hoek
B. Otte-Dijkstra
M.L. van Eeden Peters-
man-van Velde
M. Blonk-Westmaas
M.L.E. van der Zwan-van der Velden
K.J. Verzaal
H.L. Zeeuw-van Waaij
Activiteitenlijst 2017
Oudercommissie

De oudercommissie is ingesteld om de samenwerking tussen
de ouders en het onderwijzend personeel te bevorderen.
Zij adviseert de directie over diverse belangrijke zaken binnen
school.
Tevens betrekt zij ouders bij verschillende werkzaamheden
binnen de school en coördineert zij deze werkzaamheden.
 


                                                                               geplaatst op 22 mei 2019
Nieuws van de oudercommissie 
 

Beste ouders,
 
Het was alweer even geleden dat we als Oudercommissie van ons lieten horen via de Nieuwsbrief van school. Zo aan het begin van de laatste periode van het seizoen weer even een update van alle activiteiten vanuit de commissie.

Ramen zemen 
Vorige week zijn de ramen van de school gezeemd, het was fijn dat het droog weer was en dat er voldoende moeders beschikbaar waren om deze klus met elkaar te klaren. Hartelijk bedankt weer hiervoor!

Activiteitenlijst 2019-2020
Afgelopen week heeft u vanuit school de activiteitenlijst voor het komende schooljaar 2019-2020 ontvangen.

Als u deze al heeft ingevuld: hartelijk dank!
Fijn als u bereid bent om te willen helpen bij diverse activiteiten op onze school om het voor onze kinderen en de leerkrachten leefbaar, schoon en prettig te houden op school. Daarnaast is het gewoon ook gezellig om elkaar bezig te zijn op school en zo weer eens wat anderen te spreken.

Als u deze nog niet heeft ingevuld, wilt u dat dan voor donderdag 23 mei doen? Alvast dank voor uw medewerking hierin. Dan kunnen anderen ook weer verder met het opzetten en uitwerken van hun programma voor het komende seizoen.
 
Klusavonden
Vanavond, woensdag 22 mei, is de klusavond voor de mannen. Degenen die het betreft, hebben inmiddels een mailing ontvangen. Veel succes en gezelligheid met elkaar!
 
Op woensdagavond 5 juni volgt er nog een klusavond, de mailing daarvoor zal over een kleine week verzonden worden.
 
Plastificeren leer- en leesboeken
Daarnaast willen we de moeders bedanken die ons op school of thuis hebben geholpen met het plastificeren van de taalboeken. Super voor alle hulp bij deze megaklus.
 
Er komen nog twee vervolgklussen:

  1. Voor groep 3 is er nieuw lesmateriaal (vanaf het nieuwe seizoen wordt dat in gebruik genomen). Datgene wat direct na de zomervakantie gebruikt gaat worden, zullen we voor de zomer nog plastificeren. De overige lesboeken komen dan in september weer aan de beurt.
  2. Voor de schoolbibliotheek komen er nieuwe leesboeken voor het duo-lezen. Deze zullen half juni arriveren. Deze willen we ook nog met elkaar gaan plastificeren, op school een morgen of ook weer thuis als u dat liever heeft.

Mails hiervoor worden binnenkort nog verzonden.

Luizencontrole
Maandag 3 juni zal in een aantal klassen de laatste controle van dit seizoen zijn. Alle moeders die daarbij helpen; dank voor dit werk!

Schoolschoonmaakdag - donderdag 11 juli
Voor de zomervakantie rest dan alleen nog de schoolschoonmaak op donderdag 11 juli 's morgens en 's avonds. Als u nog niet heeft schoongemaakt in januari, krijgt u eind juni een mailing van ons voor de schoolschoonmaakdag. Hilde Zeeuw zal hiervoor het eerste aanspreekpunt zijn.
 
Als u vragen heeft aan ons als Oudercommissie, dan horen we dat graag.
 
Hartelijke groeten,
Arina Otte.