Samenstelling 2018-2019

Voorzitter: J.L. Zijl
Overige leden:
W. Slappendel
J.J. van der Hoek
B. Otte-Dijkstra
M.L. van Eeden Peters-
man-van Velde
M. Blonk-Westmaas
M. Dijkshoorn-Pronk
M.L.E. van der Zwan-van der Velden
K.J. Verzaal
Activiteitenlijst 2017
Oudercommissie

De oudercommissie is ingesteld om de samenwerking tussen
de ouders en het onderwijzend personeel te bevorderen.
Zij adviseert de directie over diverse belangrijke zaken binnen
school.
Tevens betrekt zij ouders bij verschillende werkzaamheden
binnen de school en coördineert zij deze werkzaamheden.
 


                                                                                 geplaatst op 16 mei  2018
Nieuws van de oudercommissie 
 

Beste ouders,
 
Gisteren zijn de ramen van de school weer gezeemd, binnen anderhalf uur waren alle ramen, trespaplaten, buitenlampen e.d. van de school gezeemd. Reuze bedankt voor alle inzet steeds weer!
 
Op de woensdagen 30 mei en 6 juni zal ’s avonds geklust worden door de mannen; succes alvast met het werk! De eerste mailing is daar inmiddels al voor verzonden.
 
Binnenkort ontvangt u van ons de activiteitenlijst voor het komende schooljaar 2018-2019. Het is fijn voor ons voor het verder uitwerken als u deze lijst binnen een week invult, nadat u de mail ontvangt. 
We willen iedereen graag nogmaals bedanken voor de bereidheid die er is om te willen helpen bij diverse activiteiten op onze school om het voor iedereen schoon en prettig te houden.
 
Als u vragen heeft aan ons als Oudercommissie, dan horen we dat graag.
 
Hartelijke groeten,
Arina Otte.