Groep 7A

Geplaatst op 27 november 2018

Beste lezers,

We willen u weer op de hoogte houden waar we ons de afgelopen  weken mee hebben bezig gehouden.  Met rekenen hebben we stevig gewerkt aan o.a. de volgende onderwerpen: oppervlakte en omtrek, dm3 en m3, cijferend sommen uitrekenen (onder elkaar rekenen).  
Heel regelmatig oefenen we 3 minuten lang sommen. Ieder moment oefenen we een ander rekenonderdeel (plus, min, keer en delen). Zo willen we het tempo proberen te verhogen. Met de tafelsommen oefenen we ook nog apart. Het blijkt dat bij een aantal kinderen de tafels er onvoldoende inzit en daarom krijgen een aantal kinderen hier huiswerk voor. U ontvangt hierover dan nog apart een mail.
                                                               
Naast de gewone spelling krijgt werkwoordspelling een steeds grotere rol in groep zeven. Op dit moment oefenen we met d/t woorden, die we moeten onderscheiden in een persoonsvorm of niet (en de daarbij behorende regels).
 
Tijdens de muzieklessen zijn we met hele andere dingen bezig. We leren en klappen verschillende ritmes en proberen om tijdens het zingen van een canon niet in de war te raken. Dat lukt ons prima! We hopen binnenkort alweer het lied te gaan oefenen wat we tijdens de kerstviering zullen zingen.
 
Tussendoor onderbreken we ons werk even voor wat ontspanning. Zo spelen we ludieke vragen van het spel ‘Kletspot’ of we bedenken wie ‘de geheime opdracht’ heeft. Ongetwijfeld kan uw kind hier veel meer over vertellen:) Na de ontspanning gaan we met frisse zin weer aan het werk.
 
U zult er ongetwijfeld over gehoord hebben. Bij taal hebben de kinderen de opdracht gekregen om met iemand een interview te houden. Uiterlijk 10 december moet het (uitgetypt) worden ingeleverd. Wordt de opdracht met z’n tweeën uitgevoerd, dan moeten er minimaal 8 goede vragen worden gesteld. Sommige kinderen doen de opdracht met z’n drieën. Dan gaat het om minimaal 12 goede vragen. We hopen dat de kinderen er veel plezier aan zullen beleven!
 
De dankdag ligt achter ons. Van de geschiedenis van de weduwe met de penning leerden we dat het niet per se uitmaakt wát je geeft, maar hoé je het geeft. De vrouw gaf alles wat ze had. Ze gaf met haar hart. De rijke jongeling dácht dat hij alles voor de Heere over had. Maar zijn hart was er niet bij betrokken. We hebben erover gesproken met elkaar: ‘Op wie lijk jij?’