Groep 7

Geplaatst op 10 september 2019

Beste lezer,

Een nieuw schooljaar is van start gegaan! Een nieuwe meester en juf, een ander lokaal, nieuwe plekken, nieuwe schriften en nieuwe les -en leerstof. We moeten onze draai weer een beetje vinden, maar er wordt ook al hard gewerkt!
We doen ons best om punten te verdienen voor ons beloningssysteem. Vanaf 15 punten is er al een beloning te krijgen, maar sommige kinderen willen bijv. hard doorsparen voor de 50 punten om zo een keertje huiswerkvrij te krijgen. Vraagt u thuis maar eens na, waar uw zoon of dochter voor spaart..

In groep 7 krijgen de kinderen steeds meer huiswerk. Hierbij wat opmerkingen over het huiswerk:

-   Fijn dat de meeste huiswerkmappen voorzien zijn van tabbladen. Dit is erg handig om het huiswerk per vak in de map op te      ruimen.

-     Het huiswerk wat op de huiswerkkaart staat, moet die dag gemaakt of geleerd zijn! De huiswerkkaart zit voorin de                       huiswerkmap.

-     Daarnaast is het goed om de kinderen vanaf het begin bewust te maken van het huiswerk plannen. Laat de kinderen               vroegtijdig beginnen met het huiswerk en laat ze iets meerdere keren overkijken/leren. Ook voor kinderen die gemakkelijk         hun huiswerk uitvoeren is dit belangrijk. De komende tijd zal het huiswerk namelijk worden opgebouwd.

-     De resultaten van het huiswerk zullen door de kinderen op het cijferblad voorin de map worden opgeschreven. Zo kunt u          de resultaten van uw kind goed volgen.

-    Tot slot vragen wij u de kinderen een stevige bewaarmap mee te geven om vakken als verkeer in te bewaren. Een             insteekhoesje in de huiswerkmap is niet altijd voldoende, vandaar nog even deze vraag.

Op de informatie-avond van D.V. 17 september hopen we nog veel meer over het reilen en zeilen van groep 7 te vertellen. Alvast hartelijk welkom!

We hopen dat we met elkaar een fijn en leerzaam jaar mogen hebben. De toekomst is voor ons verborgen, maar we mogen ook dit nieuwe schooljaar in Gods handen leggen.

Hartelijke groet,

De leerlingen van groep 7, meester Krijgsman en juf Konijn