Inschrijven

Als een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, is het welkom op school. Het is verstandig het kind vroegtijdig in te schrijven. Voor de ouders van toekomstige leerlingen houden we in januari een informatie- en inschrijfavond. Op deze avond krijgen de ouder(s)/verzorger(s) nadere informatie over de gang van zaken op onze school.  Ook zal er een korte rondleiding worden gegeven. Aan het einde van deze avond is er gelegenheid het kind in te schrijven. Wilt u voor deze avond een uitnodiging ontvangen, dan kunt u hier uw gegevens invullen.

Als het de inschrijving van het eerste kind betreft, heeft u na de inschrijving een gesprek met bestuursleden.
Voordat de leerling werkelijk naar school komt, mag het twee dagdelen in de groep meedraaien. Vlak voor de vierde verjaardag wordt een uitnodiging verstuurd door de groepsleerkracht van de betreffende groep.

Kinderen die vier jaar zijn geworden, mogen naar school komen op de eerste maandag van de nieuwe maand. Afhankelijk van wanneer de zomervakantie begint, zal begin mei of begin juni het laatste instroommoment plaatsvinden. Mochten de groepen door instroom te groot worden, dan kan besloten worden al eerder een ‘instroomstop’ in te stellen.

Leerlingen die voor 1 oktober vier jaar worden, starten direct in leerjaar 1 (groep 1). Na de eerstvolgende zomervakantie gaan ze in principe naar groep 2.

Leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari vier jaar worden, stromen in in leerjaar 1. Ze worden meestal in de instroomgroep geplaatst.  In overleg met ouders en afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt besloten of het kind na de eerstvolgende zomervakantie naar groep 1 of naar groep 2 gaat.

Leerlingen die op of na 1 januari vier jaar worden, komen in een instroomgroep. Na de eerstvolgende zomervakantie gaan deze kinderen in principe naar groep 1.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u ons uiteraard ook telefonisch benaderen.


Informatie- en inschrijfavond voor nieuwe ouders 
D.V. dinsdag 22 januari 2019

Wordt uw kind in het cursusjaar 2019-2020 vier jaar en wilt u meer weten over onze school en het inschrijven van uw kind?
Op D.V. dinsdag 22 januari 2019 organiseren wij een informatieavond over onze school en hoe de procedure verloopt na inschrijving van uw kind. Ook is er diezelfde ochtend een open morgen, zodat u een kijkje kunt nemen in groep 1.

U kunt zich via onderstaande button voor deze open morgen en informatieavond opgevenAls u zich hebt opgegeven, ontvangt u per e-mail van ons een programma en tijdsindeling.

Heeft u van ons een brief ontvangen, maar bent u niet van plan uw kind op onze school in te schrijven? Wilt u dit dan hier doorgeven?