Inschrijven

Als een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, is het welkom op school. Het is verstandig het kind vroegtijdig in te schrijven. Voor de ouders van toekomstige leerlingen houden we in januari een informatie- en inschrijfavond. Op deze avond krijgen de ouder(s)/verzorger(s) nadere informatie over de gang van zaken op onze school.  Ook zal er een korte rondleiding worden gegeven. Aan het einde van deze avond is er gelegenheid het kind in te schrijven. Wilt u voor deze avond een uitnodiging ontvangen, dan kunt u hier uw gegevens invullen.

Als het de inschrijving van het eerste kind betreft, heeft u na de inschrijving een gesprek met bestuursleden.
Voordat de leerling werkelijk naar school komt, mag het twee dagdelen in de groep meedraaien. Vlak voor de vierde verjaardag wordt een uitnodiging verstuurd door de groepsleerkracht van de betreffende groep.

Kinderen die vier jaar zijn geworden, mogen naar school komen op de eerste maandag van de nieuwe maand. Afhankelijk van wanneer de zomervakantie begint, zal begin mei of begin juni het laatste instroommoment plaatsvinden. Mochten de groepen door instroom te groot worden, dan kan besloten worden al eerder een ‘instroomstop’ in te stellen.

Leerlingen die voor 1 oktober vier jaar worden, starten direct in leerjaar 1 (groep 1). Na de eerstvolgende zomervakantie gaan ze in principe naar groep 2.

Leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari vier jaar worden, stromen in in leerjaar 1. Ze worden meestal in de instroomgroep geplaatst.  In overleg met ouders en afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt besloten of het kind na de eerstvolgende zomervakantie naar groep 1 of naar groep 2 gaat.

Leerlingen die op of na 1 januari vier jaar worden, komen in een instroomgroep. Na de eerstvolgende zomervakantie gaan deze kinderen in principe naar groep 1.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u ons uiteraard ook telefonisch benaderen.