Groep 6

Geplaatst op 15-10-2018

 

Nieuws uit groep 6 

Het is nauwelijks te geloven dat de eerste periode na de zomervakantie er al weer bijna op zit. Wat is het snel gegaan! Het was een ook dit jaar een heel mooie ervaring om alle ouders te ontmoeten en te spreken tijdens de luistergesprekken. Het helpt om de kinderen (beter) te leren kennen en om het contact tussen u als ouders en mij als leerkracht te bevorderen!
 
Wat zijn we inmiddels goed gewend aan de gang van zaken in groep 6. We blijven hard oefenen met rekenen. Veel kinderen hebben elke week hun weektaak af! Het kan gebeuren, dat de kinderen soms werk mee naar huis krijgen, omdat zij het in die week niet afgekregen hebben.
                             
Voor spelling werken we heel hard. En het gaat goed! Wat leuk als we door goed op te letten en na te denken een dictee kunnen maken zonder fouten of met maar heel weinig fouten!
 
Met geschiedenis leren we veel over de Prehistorie! We maakten onze eerste repetities voor dit vak  en dat ging goed. Maar het is vooral fijn om naar de verhalen te luisteren en om op het digibord interessante dingen te zien. Hoe leefden de mensen in de steentijd, in de ijzertijd, waarom bouwden ze hunebedden en hoe deden ze dat?
We gaan bijna naar het hoofdstuk over de Romeinen. Bij deze twee hoofdstukken hoort een excursie naar het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn. Die excursie is aangevraagd voor in november. U krijgt daar nog een brief over, hopelijk zijn er dan genoeg (groot-)ouders die ons kunnen rijden.
 
Dankzij onze mooie methode voor natuur, hebben we ons de afgelopen weken verdiept in constructies en profielen. We hebben torens bekeken en zelf met constructies kubussen gebouwd. We hebben ons verbaasd (verwonderd… naam van de methode is Wondering the world!) over hoe sterk zo’n eenvoudige constructie is.
 
De kinderboekenweken zijn weer achter de rug. Wat een schitterend boek hebben we gelezen in de bovenbouw: De majesteit van het BelangRijk, geschreven door Anke van der Pol. Er werd daardoor op boterkoek getrakteerd, er was een recept voor Blauwe Blubber. We hadden een leesbingokaart en veel kinderen hebben zo op alle mogelijke en onmogelijke plekken gelezen! En het was mooi om te luisteren naar de presentatie van de schrijfster Lianne Biemond (zie foto’s). 
   Na de vakantie komt er weer een nieuw meisje bij ons in de klas: Melissa Kot. Van harte welkom! We hebben wat geschoven en ja hoor, het past prima! Melissa is al een ochtend geweest om kennis te maken en dat belooft veel goeds.
 
Het is een zegen om in een goede sfeer met elkaar ons werk te mogen doen. Een zegen, om dagelijks naar de Bijbel te mogen luisteren. We luisteren naar de geschiedenissen over de tocht door de woestijn, de intocht in Kanaän, Jericho, Rachab, Jozua. Door het geloof… vertrouwen op het Woord alleen. Dat woord geldt nog! Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen! Laat Jozua's verlangen ook het onze zijn!