Groep 6

Geplaatst op 19 maart 2018

Nieuws uit groep 6

Genoeg te melden aan gewoon en bijzonder nieuws uit groep 6!
Eerst maar het gewone nieuws…
In deze week krijgen we ons rapport met daarbij de niveaugrafieken.  Rapport en grafieken geven een helder beeld van de prestaties van uw kind. Als u vragen hebt n.a.v. het rapport of de grafiek, zie ik u graag op de contactavond op DV 5 april.
 
De kinderen zijn hard bezig met hun werkstuk (toch?) Ik ben benieuwd naar de resultaten. Er is nog geen werkstuk binnen, er zijn er al wel (bijna) klaar, hoorde ik! De inleverdatum is 13 april DV. Daarna zullen we ook de spreekbeurten gaan houden. Bij voorkeur over het werkstuk, maar de spreekbeurt mag ook over een ander onderwerp gaan.
 
Veel kinderen uit onze groep deden mee met de kangoeroewedstrijd! Een prachtige uitdaging op rekengebied om te kijken, wat we kunnen!
 
Vanaf 16 april DV zal meester Zijl de scepter zwaaien in onze klas. Hij doet dan zijn lio-stage. U heeft daarover een mail gehad.
 
En da
Gerelateerde afbeeldingn natuurlijk het bijzondere nieuws. Hoewel, dat is voor u vast geen nieuws meer: we werken hard aan ons PROJECT over Karel de Grote. Wat leren we veel over hem!
We hebben de legende gehoord over Karel en Elegast, over ridder Roeland. We leren over de paltsen, over de Saksen. We hebben ontdekt dat de keizer zelf niet kon schrijven en dat hij zelfs geen handtekening kon zetten onder de wetten die hij maakte, alleen twee streepjes in een handtekening, die schrijvers al voor hem geschreven hadden…
 
We zijn druk bezig om de troon van Karel de Grote na te maken, die nog steeds te bewonderen is in de Dom in Aken. Mooi dat we hierbij hulp hebben gekregen van de vader van Anna!
We bouwen een palts en laten zien hoe het leven in die tijd was.
Kom maar gewoon kijken op de kijkavond, er valt genoeg te zien! En, bent u ooit in de buurt van Aken, bezoek dan zeker de Domkerk en de Domschatten!
 
Voor het goede doel zijn we ook erg actief, de speciale sponsortocht belooft heel wat geld op te leveren voor Mercy Ships.
Ik plak hier het stukje uit de nieuwsbrief:
De kinderen van groep 5 en 6 gaan geld inzamelen met een sponsortocht: De Mercy-loop! Gaan ze deze sponsortocht zo hard mogelijk rennen? Zo veel mogelijk rondjes maken? De beste zijn? Nee, deze keer gaat het niet om snelheid en de beste zijn, maar om…overgave, blind vertrouwen, leiden en geleid worden. De kinderen gaan in tweetallen rondjes om de school lopen, waarbij ze om beurten geblinddoekt zijn. Ze moeten elkaar helpen om over de finish te komen. Zoals Mercy Ships werkt, dus.
U wordt van harte uitgenodigd om naar deze Mercy-loop te komen kijken op D.V. maandag 26 maart a.s. van 14.45-15.15 uur op het schoolplein.

Dus: WELKOM om de kinderen aan te moedigen!
 
En tenslotte nog het meest bijzondere nieuws: We mogen in deze drukke en enerverende weken stil worden en zien op het kruis van Golgotha, zien op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We betreden heilige grond. We volgen Jezus op Zijn weg van lijden en sterven. En we beseffen, om deze Koning gaat het werkelijk! Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben! Mogen we allen Zijn onderdaan zijn en delen in Zijn genade!