Groep 6
Geplaatst op18-03-2019


Nieuws uit groep 6

Er valt weer genoeg te melden uit groep 6!
Allereerst dat juf De Fluiter sinds begin februari de scepter zwaait in onze klas. In totaal duurt de lio-stage in onze groep acht weken. Ik hoop dan ook op 1 april (geen grap!) de klas weer over te nemen. De juf heeft met de kinderen de leesfeestweek gehouden. Kijk maar op de foto’s hoe gezellig dat was in de klas!
   

Volgende week DV krijgen we ons rapport met daarbij de niveaugrafieken.  Rapport en grafieken samen geven een helder beeld van de prestaties van uw kind. Als u vragen hebt n.a.v. het rapport of de grafiek, zie ik u graag op de contactavond op DV 9 april.
 
De kinderen zijn hard bezig met hun werkstuk (toch?) Ik ben benieuwd naar de resultaten. Er is al één werkstuk binnen, er zijn er ook al bijna klaar, hoorde ik! De inleverdatum is 25 april DV. Daarna zullen we ook de spreekbeurten gaan houden. Bij voorkeur over het werkstuk, maar de spreekbeurt mag ook over een ander onderwerp gaan.
 
Veel kinderen uit onze groep doen deze week mee met de kangoeroewedstrijd! Een prachtige uitdaging op rekengebied om te kijken, wat we kunnen!
 
Met geschiedenis zijn we in de vroege middeleeuwen aangekomen. We leerden over Willibrord en Bonifatius. Natuurlijk leren we ook veel over Karel de Grote. We hebben de legende gehoord over Karel en Elegast, over ridder Roeland. We leren over de paltsen, over de Saksen. We hebben ontdekt dat de keizer zelf niet kon schrijven en dat hij zelfs geen handtekening kon zetten onder de wetten die hij maakte, alleen twee streepjes in een handtekening, die schrijvers al voor hem geschreven hadden…
 
We krijgen weer tennislessen van de tennisvereniging. Eerst in de gymzaal (zie foto’s) en later op de tennisbanen. Het is leuk om te zien hoe enthousiast er les gegeven wordt en hoe de kinderen in korte tijd veel leren. Misschien een idee om op tennis te gaan?

Fijn dat genoeg ouders zich hebben opgegeven voor de opschoondag. Het milieu is een centraal thema in de media. We hoeven daar niet achteraan te lopen, maar het is wel  dat we als christelijke school een signaal kunnen geven naar de kinderen en naar de buurt, dat we de wereld zien als de schepping van God, die we in bruikleen hebben gekregen en waar we goed mee moeten omgaan (zie foto's).
 
De lijdensweken zijn weer aangebroken. Over twee weken zullen de vertellingen op school ook weer gaan over de bekende geschiedenissen rond het lijden en sterven van de Heere Jezus. We mogen in deze weken stil worden en zien op het kruis van Golgotha, zien op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. We betreden heilige grond. En we beseffen, dit is waar het werkelijk om gaat. Alle dingen die hierboven staan zijn belangrijk, maar het gaat voorbij. Het gaat om de Kruiskoning, de Heere Jezus Christus! Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben! Mogen we allen Zijn onderdaan zijn en delen in Zijn genade!