Groep 6

Geplaatst op 4 december 2017

 
Het eerste rapport is meegegeven. Er is in de eerste periode hard gewerkt, er is ook met plezier gewerkt. Dat alles is te zien aan de resultaten. Fijn, om zulke mooie rapporten te kunnen meegeven.
U mag het rapport thuis bewaren en voor de voorjaarsvakantie weer mee teruggeven naar school.
 
We werken hard. Veel kinderen willen graag snel met hun weektaak aan de slag. Sommigen hebben op maandag al de helft van hun weektaak voor rekenen af. Dat is mooi om te zien! Zo blijft er tijd over voor een Plusboek, rekenspelletjes en werken met de computer.
 
Het voorleesboek voor de kinderboekenweken heeft ons veel leesplezier gegeven. Hopelijk zoveel, dat de kinderen daardoor ook thuis (nog vaker) naar een leesboek grijpen.
Na de kerstvakantie hopen we weer te gaan AVI-lezen. Misschien een goede tip om in de vakantie extra aandacht aan het (voor-)lezen te besteden, zeker als AVI (nog) niet voldoende is!

Duo Passionate heeft ons met een bezoek vereerd. Het was geweldig om zoveel blokfluiten te zien, te horen én zelf te bespelen. Met de fluiten, het klavecimbel en het kistorgel werd er voor een prachtig concert gezorgd, waaraan  we ook zelf konden meedoen. Natuurlijk zijn er ook weer foto’s gemaakt, die kunt u hier bekijken!

 
Met geschiedenis verdiepen we ons nog steeds in de tijd van de Romeinen. We luisteren naar de verhalen over Marcus Valentinus die met een opdracht uit Rome naar Noviomagus (Nijmegen) moet. Het leren van de weetjes voor de geschiedenisreps gaat gelukkig goed, dat is te zien op de rapporten!
We hebben een mooie excursie gemaakt naar het Archeologiehuis en naar de ontdekkingstent over de Vicus in het gemeentehuis in Alphen. Fijn, dat er genoeg ouders beschikbaar waren om ons te kunnen rijden en te begeleiden. Als u foto’s wilt bekijken van deze excursie kunt u hier klikken.

 
We hebben een gezellig verjaardagsfeest gehad toen juf Kroneman haar verjaardag vierde in de klas! Hartelijk dank voor de mooie cadeaus! We hebben in groepjes verschillende dingen gedaan in de klas. Als u de foto’s bekijkt, krijgt u daar het beste een indruk van! Het was niet alleen een leuke, maar ook een erg lekkere verjaardag…

 
We leven in de tijd van Advent. Dat betekent dat we weer mogen luisteren naar de geschiedenissen die ons vertellen van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, Die naar deze wereld kwam om zondaren te redden. Hij is het Licht der wereld. Jezus Zelf ging de duisternis in van deze wereld, van kruisdragen, van de dood. Door Hem mogen wij leren wandelen in het Licht. Met Hem!
We vieren het kerstfeest met elkaar in de klas en we hopen op goede feestdagen en op een fijne                                     vakantie!