Groep 6
Geplaatst op 15-07-2019


Nieuws uit groep 6

Alweer het laatste stukje van dit schooljaar uit groep 6. Een fijne tijd is bijna voorbij.
Een periode waarin we hard gewerkt, veel geleerd en bovendien ook erg genoten hebben.
 
Wat was het een geweldige dag, toen we met elkaar op schoolreis gingen naar het Openlucht museum in Arnhem.
Vol aandacht luisterden we naar elkaars spreekbeurten. We konden het digibord daarbij ook goed gebruiken. Goed voorbereid en vol overtuiging vertelden we elkaar over interessante onderwerpen.  Wat leren we er veel van! Dat is ook wel te zien op de beoordeling, die we daarna kregen!
 
Na de mooie excursie naar Schiphol (voor foto's: hier klikken) hebben we in de laatste week nog onze laatste excursie: het Muiderslot! Fijn dat er ook nu weer genoeg ouders waren, die wilden rijden en de groepjes begeleiden.
Voor nu en álle keren dat u voor vervoer gezorgd hebt: geweldig bedankt!
 
De rapporten komen er weer aan. Er is hard gewerkt.  Soms vallen resultaten een beetje tegen, soms ben je er juist heel erg blij mee! Het is fijn om te merken, dat de inspanningen die we leverden door de Heere gezegend zijn. Tenslotte is het niet de U die telt, maar de zegen van God die van een andere, een hogere waarde is.
 
Groep 6 wordt groep 7. Wat is het fijn dat er dit jaar een echte groep is ontstaan. En nu is dit schooljaar weer bijna voorbij. Een jaar waarin dingen fout gingen, waarin we om vergeving moesten vragen voor onze zonden. Een jaar ook, waarin we mochten horen en merken, dat die vergeving er ook is! Een jaar waarin we mochten merken, dat de Heere voor ons zorgde. Hij was er elke dag bij. Elke dag konden we bij Hem terecht met onze zonden en zorgen, met onze vreugden en blijdschap. Hem mogen we dan ook danken.
Er heeft een kruis gestaan  op Golgotha. Dat kruis heeft ook gestaan in groep 6. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Dat is de boodschap die steeds geklonken heeft. En die boodschap mag meegaan. Voor kinderen, voor ouders, voor jufs.
Ik bedank alle ouders voor het vertrouwen, voor de goede band die er was. Ik geef u uw kinderen weer terug. Ik heb er -met gebrek- een jaar voor mogen zorgen. Laten we hen samen in Gods handen leggen, in doorboorde handen. Daar alleen, maar daar ook echt, zijn ze veilig.
Allemaal een fijne vakantie gewenst.