Groep 6
Geplaatst op 26-11-2018


Nieuws uit groep 6 

Herfst! Na de herfstvakantie is dat aan van alles te merken! We leren dankzij ons biologiethema  veel over de herfst. Over bladgroen dat verdwijnt, over schimmels en over spinnenwebben. Over die schimmels zult u nog wel meer horen!
 
We werken hard. Veel kinderen willen graag snel met hun weektaak aan de slag. Dat is mooi om te zien! Want als de weektaak af is blijft er tijd over voor een Plusboek, rekenspelletjes en werken met de computer.
 
De vertellingen uit de Bijbel geven elke dag het mooiste moment. Wat laten de geschiedenissen uit de tijd van de richteren ons zien wat zonde en genade is, schuld en vergeving. Het is een zegen te mogen horen dat de genade die er is in de Heere Jezus Christus altijd groter en hoger is dan onze schuld.  Het was fijn dat we dit jaar met de hele school stil stonden bij de Dankdag rond het thema: “Alles geef ik u”, naar aanleiding van de geschiedenis van de weduwe die alles wat zij had in de schatkist wierp. Alles geef Ik u… Zo heeft de Heere dat ook gedaan, toen Hij Zijn Zoon gaf voor schuldige mensen. Laat het ons verlangen zijn, dan ook die God te mogen liefhebben en dienen.
 
Met geschiedenis verdiepen we ons nog steeds in de tijd van de Romeinen. We luisteren naar de verhalen over Marcus Valentinus die met een opdracht uit Rome naar Noviomagus (Nijmegen) moet. Het leren van de weetjes voor de geschiedenisreps gaat gelukkig goed. Tenminste… als je het niet vergeet. De reps staan altijd in de huiswerkmap en zijn dus makkelijk te controleren.
We hebben een mooie excursie gemaakt naar het Archeologiehuis en naar de ontdekkingstent over de Vicus in het gemeentehuis in Alphen. Fijn, dat er genoeg ouders beschikbaar waren om ons te kunnen rijden en te begeleiden. Als u foto’s wilt bekijken van deze excursie kunt u hier klikken. (Helaas vergat ik foto's te maken in het Archeologiehuis...)

  
 
De kinderen leren nu ook bijna altijd hun Engelse woordjes heel goed. Er zijn veel U-tjes. Maar dat kán ook. Elke dag even leren, alle woordjes een paar keer opschrijven om te zien of het zonder fouten gaat en dan moet het onze groep wel lukken!
 
In deze periode zijn er de contactavonden. Goede contacten tussen school en thuis zijn van onschatbare waarde voor de kinderen, voor u als ouders en voor ons als leerkrachten. Zo kunnen we samen het goede zoeken voor onze kinderen.
U heeft de rapporten al globaal kunnen bekijken. Op 6 december kunt u alles precies bekijken. Het is altijd weer een mooi moment als het eerste rapport mee naar huis gaat.
 
We gaan naar de tijd van Advent. Dat betekent dat we weer mogen luisteren naar de geschiedenissen die ons vertellen van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, Die naar deze wereld kwam om zondaren te redden. Hij is het Licht der wereld. Jezus Zelf ging de duisternis in van deze wereld, van kruisdagen, van de dood. Door Hem mogen wij leren wandelen in het Licht. Met Hem! We kijken uit naar de viering in de kerk en we hopen op goede feestdagen en op een fijne vakantie!