Groep 4

Geplaatst op 7-5-2019


We vertellen u graag weer iets over het reilen en zeilen in onze klas.

Momenteel werken we over het thema kunst. We hebben al veel geleerd over schilders en andere kunstenaars. Verder zijn we ook zelf aan de slag gegaan en maken we kunst met soms een grote, soms een kleine 'k'. We hebben geleerd om kleuren te mengen. Met de kleuren rood, blauw en geel zijn alle kleuren van de regenboog te maken. Geel + blauw wordt bijvoorbeeld groen. Geel + rood wordt oranje en blauw + rood wordt paars. Met wat wit of zwart worden de kleuren lichter of donkerder. We hebben ook gewerkt over Piet Mondriaan. De wereldberoemde schilder die werkte met de kleuren rood, geel en blauw. U kent hem vast wel van zijn witte vlakken, primaire kleuren en zwarte lijnen. Wist u dat Mondriaan is geboren in de stad waar onze koning tijdens koningsdag op bezoek was?

Over koningsdag gesproken. Wij hebben koningsdag gevierd op de vrijdag voor de meivakantie. Allereerst hebben we gezongen bij de vlag. Daarna hebben we spelletjes gedaan op het plein. In de pauze werden we getrakteerd op een heerlijk broodje knakworst. En na de pauze hebben we in de klas gekeken naar de inhuldiging van koning Willem Alexander in 2013. De rest van de morgen hebben we ons vermaakt met spelletjes in de klas en met het maken van koninklijke knutselwerkjes. Het was al-met-al een vorstelijke morgen!

Voor het zomervakantie is, gaan we nog wel hard aan het werk. Voor de weken na de hemelvaartvakantie staan er nog een aantal toetsen op het programma. Cito-toetsen, zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen. En de tafeltoetsen voor  tafeldiploma 2 en 3. Voor tafeldiploma 2 moeten de leerlingen de tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 kunnen opschrijven binnen 6 minuten. Voor diploma 3 moeten er 100 sommen binnen 8 minuten worden gemaakt. Op school wordt hard geoefend, maar ook thuis zal geoefend moeten worden!

De komende weken zullen we horen over de hemelvaart van de Heere Jezus en daarna over Pinksteren. Wat heerlijk om te horen dat de HEERE nog met Zijn Geest werkt in de harten en levens van mensen. De Trooster is gekomen en zal bij ons blijven tot aan het eind van de tijden. De HEERE zendt zendingswerkers en evangelisten op pad om het evangelie te verkondigen. Ook wij mogen heel in het klein iets doorgeven van de Goede Boodschap van Christus' dood en opstanding. Zoals de discipelen, die niet meer konden zwijgen.

We zijn blij dat onze eigen juf weer voorzichtig aan het werk gaat. Daar zijn niet alleen blij om, maar ook dankbaar voor. Ook willen we alle juffen bedanken die ons de afgelopen tijd les hebben gegeven.

Heel veel groeten, groep 4 en hun juf en meester