Groep 4

Geplaatst op 4 december 2017

 

Bijbelse geschiedenis: Advent. Hij komt! De komende weken leven we toe naar het kerstfeest. Het feest waarop we stilstaan bij de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Die om ons mensen en om onze zaligheid mens is geworden. Deze week en volgende week leren we een vers uit de Lofzang van Maria aan. De week voor de vakantie wordt geen nieuwe Psalm aangeboden.

Rekenen: de tafels van 1, 2, 5 en 10 zijn inmiddels door alle kinderen opgezegd. De komende weken gaan we aan de slag met de tafel van 3! Wilt u thuis blijven oefenen en herhalen? Nieuw bij rekenen zijn de getallenlijnsommen. Bijvoorbeeld 26 + 7=… Eerst springen we op de getallenlijn vooruit naar het eerste tiental (30), dat is een sprong van 4. Maar we moesten niet een sprong van 4 maken, maar van 7. We moeten dus nog 3 stapjes verder springen en komen dan uit op 33! Best lastig, maar met veel oefenen zal het vast gaan lukken!

Taal: met taal gaan we het de komende tijd hebben over het thema ‘instappen allemaal!’ We werken over (openbaar)vervoer. Vandaag hebben we gesproken over de trein, het treinstel, perron en het verschil tussen een eerste- en tweedeklas coupé. Genoeg interessants te leren!

Spelling: momenteel oefenen we met sch- en schr-woorden. De weken daarvoor hebben we geoefend met nk- en ng-woorden.

Thema: Het kerstfeest is aanstaande, daarom werken we de komende tijd over kerst. We hebben een kerstboekje in ons laatje met daarin liederen, raadsels en kleurplaten. Daarnaast maken we onze klas mooi met allerlei versieringen. Naast de kerst werken we ook over het thema winter.

We hopen op een goede adventstijd en wensen u alvast een gezegend kerstfeest toe!

Hartelijke groet, groep 4