Groep 7B

Geplaatst op 3 september 2018

Beste ouders,

De eerste week van het schooljaar ligt achter ons. We hebben met elkaar een goede start gemaakt. In de eerste week hebben we ons vooral bezig gehouden met de hoofdvakken: rekenen, taal en spelling. Ook hebben we verschillende groepsactiviteiten gedaan waarin we elkaar beter leerden kennen én beter op elkaar leerden vertrouwen. In deze week hopen we ook vakken als natuur, aardrijkskunde en geschiedenis te gaan doen. Tijdens de informatieavond hoop ik filmpjes te laten zien van het werken in de klas. Ook hoop ik u dan meer te vertellen over de gang van zaken in de klas, het verkeersexamen, de entreetoets en het huiswerk in groep 7.

Informatieavond
Een aantal van u heb ik al ontmoet, een aantal ook nog niet. Door middel van dit websitestukje nodig ik u van harte uit op de informatieavond op D.V. dinsdag 11 september.

Van onze journalisten Laura Harskamp en Stijn Hubregtse
Beste ouders

Groep 7b is een heel erg gezellige klas.
We leren er veel nieuwe moeilijke dingen.
De juf is heel aardig en gezellig en kan goed lesgeven.
Als we een vraag hebben staat ze altijd voor ons klaar.
Als we goed onze vinger opsteken als we iets willen vragen krijgen we een big smile bij tien smileys krijgen we een Energizer.
We vinden het ook top dat de juf gaat trouwen in oktober en dat wij op de kinderreceptie mogen komen.
De een is dik de ander is dun weer een ander heeft een bril de ander een horloge. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar!!! En toch zijn we een heel gezellige klas met elkaar.

Een hartelijke groet van groep 7b en juf Bezemer