Groep 3

geplaatst op 15-07-2019

Laatste nieuws voor de zomervakantie.
 
Het afgelopen jaar is ontzettend snel voorbij gegaan.
Wat hebben we het fijn gehad met elkaar!!
We zijn nu (bijna) klaar voor de overgang naar groep 4. Daar kijken we naar uit, maar vinden het ook wel een beetje spannend. Deze weken zijn we nog druk met afronden, opruimen, schoonmaken én hebben we de wenmorgen in groep 4.
De laatste vrijdag nemen we afscheid van elkaar en van beide jufs.
Bij 'afscheid nemen' horen herinneringen.
Hieronder schrijven we in groepjes een stukje over het afgelopen schooljaar.
 
Thema's
Er was een blinde mevrouw in de klas. Dit vonten we leuk en knap. De hond was wel een beetje spanend.
[Juliët, Miray en Jesse]
 
Schoolreis
Schoolreis was leuk omdat je kon met de bootjes vaaren en je kon ook snoep koopen. Mmmm leker.
[Louise, J, Louise E, en Rhoda]
 
Excursies naar de kinderboerderij
De kuikentjes waaren schatig en we gingen kijken naar schaapenscheeren toen gingen we naar het spinenwiel. [Luuk, Celine en Jens]
 
Rekenen
Wij vinten rekenen leuk, soms vinten we rekenen moelek. We vonden rekenspelen leuk met de jufs.
[Emma, Ezra, Sem]
 
Taallessen
Het was leuk omdat de juf het goet uit legte. We vonden het leuk dat de jufs grapjes maakte en dat er stond: de meester is heerlek.
[Cors, Evy en Imen]
 
Lezen
We vinden het leuk om te leze omdat je dan kan ontspane, ik vont het ook leuk omdat ik steets sneler gin leesen.
[Maria, Marius en Rien]
 
Gymles
De bootschomel en het slingren is leuk. Gym is heel leuk.
[Wesley, Joost, Marlene, Maarten]
 
Herinneringen genoeg om mee te nemen de toekomst in.
We wensen elkaar en u een goede vakantie vanuit groep 3.
-----------------------------------------
Beste ouders,
Een jaar van hard werken, leren en heel veel gezelligheid is voorbij.
We willen u hartelijk bedanken voor het vertrouwen en het fijne contact in het afgelopen cursusjaar. 
Uw betrokkenheid, rijden tijdens een excursie en hulp bij het overblijven is zeer gewaardeerd door ons, maar ook door de kinderen.
 
Hartelijke groet,
Rianne Zijl en Dineke van der Wilt