Groep 3

geplaatst op 06-05-2019

Een baby
Daar werkten we de laatste weken over tijdens ons thema 'groeien'. We leerden hoe een baby in de buik van een moeder groeit en spraken met elkaar over ons eigen lichaam, en hoe wonderlijk de Heere ons heeft gemaakt. Ook dachten we met elkaar na over het verschil tussen vervelende en fijne geheimen. Het waren leerzame lessen die best dichtbij kwamen. Vraagt u er thuis maar eens naar. Als afronding van ons thema hopen we komende week een bezoekje te brengen aan een verloskundigenpraktijk in Bodegraven. We hebben er zin in!
 
Koningsdag
Voor de vakantie vierden we met elkaar Koningsdag en genoten we van het zingen bij de vlag en spelletjes op het plein.
 
Na de vakantie
Na een week van rust gaan we er op school weer hard tegenaan. Met rekenen werken we dapper door en hebben we nog maar 7 echte 'rekenweken.' De sommen worden steeds ingewikkelder en we oefenen vaak met het automatiseren van sommen en getallen.
We oefenen veel met lezen, spelling en schrijven, maar genieten ook van de muzieklessen, leren in het verkeer en oefenen onze sociale vaardigheden. Wat hebben we al veel geleerd, zeker als we terug kijken naar onze eerste weken in groep 3. We gaan ons daarom ook steeds meer voorbereiden op de overgang naar groep 4.
De Bijbelverhalen zullen de komende weken onder andere gaan over Ananias en Saffira, Stefanus, Filippus, Dorkas en Cornelius. Om vervolgens voor de vakantie af te sluiten met de verhalen over de Hemelvaart van Christus.
 
Lezen met groep 7
Twee keer in de week lezen de kinderen uit groep 3 en 7 samen. We noemen dit duo lezen.
Ieder duo oefent dan een paar minuten met het lezen van woordrijen om daarna elkaar voor te lezen uit een boek wat past bij het leesniveau. Zowel de leerlingen uit groep 7 als uit groep 3 genieten hier enorm van en is het tevens een hele goede oefening. Wilt u even meegenieten? Klik hier voor de foto's.
 
Hartelijke groet uit groep 3.