Groep 2

Geplaatst op 6 december 2017

Beste ouders,

Thema
Ons tweede thema over “Alles wat vliegt” is alweer afgerond. We hebben heel veel geleerd van het thema. Van vliegtuigen tot vlinders.... van raketten en het heelal.... van de bijen en helikopters... wat is er veel wat vliegt!

Kunstenares
Het thema werd vorige week feestelijk afgesloten door een kunstenares in de klas. Samen met haar mochten we met houtskool en verf een kunstwerk maken van iets wat vliegt. Wat werden er prachtige dingen gemaakt. U kunt hier klikken voor de foto's!
 
Nieuw thema
Deze laatste weken voor de kerstvakantie werken we over het Kerstfeest en de post.
U heeft vast al gezien dat we iedere morgen op een andere plaats in de kring zitten. We zitten gezellig om de open haard en mogen voordat de bel gaat een prentenboek kijken/lezen. Daar genieten we erg van.
Ook hebben we een echt postkantoor in de klas waar kaarten worden gekocht, geschreven, gepost en rondgebracht.
Volgende week maken we allemaal een mooie kerstkaart. We bezorgen de kaarten in de buurt van onze school. Zodat iedere bewoner uit de Snijdelwijk “Gods zegen” wordt gewenst op het Kerstfeest!

Bijbelverhalen
Deze eerste week van december vertellen we nog de verhalen uit het oude testament. We hopen dan af te sluiten met Jacob die, toen hij stierf de woorden sprak: “Op Uw zaligheid wacht ik, Heere!” Hij mocht al van verre de Zaligmaker zien, Die komen zou. Met de kinderen zien we uit naar de komst van de Heere Jezus. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat werk van Hem gaat nog steeds door. Ook in de harten van kinderen. Wat een wonder! 
De aankomende weken vertellen we daar ook over. De boodschap die Gabriël mocht brengen aan Zacharias, Maria en Jozef. En in de week vóór Kerst vertellen we over de geboorte van Johannes, de geboorte van de Heere Jezus en de herders en de engelen. Met elkaar zingen we ook de Kerstliederen en maken we werkjes die gaan over het Kerstevangelie.

We wensen u ook alvast...De hartelijke groeten van alle kinderen uit groep 2, Juf Buitenhuis en Juf van der Hoeven