Peutergroep De Bouwsteen 
          Informatie en aanmelden     

Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar peutergroep de Bouwsteen te laten gaan. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De overgang naar de basisschool gaat op deze manier op natuurlijke wijze.
 
De peutergroep biedt opvang voor kinderen van 2 jaar oud. Peutergroep de Bouwsteen is gehuisvest in Basisschool de Eben-HaŽzerschool. Net als de school heeft de peutergroep een reformatorische identiteit. Dit betekent dat de grondslag voor het denken en handelen wordt gevormd door Gods Woord. Aan dat Woord worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend, overeenkomstig de uitleg in "Drie Formulieren van Enigheid". Van de ouders wordt verwacht dat ze deze onderschrijven dan wel respecteren. Op de peutergroep zijn twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, die samen maximaal 16 kinderen onder haar hoede hebben. De peutergroep heeft een pedagogische doelstelling. Naast thuis is de peutergroep een plek waar het kind zich moet kunnen ontwikkelen. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid in de opvoeding en de peutergroep levert op haar manier een bijdrage in deze opvoeding.
 
De peutergroep bestaat sinds 2003 en wordt vanaf 7 januari 2019 overgenomen door Kind & Co. De identiteit van de peutergroep zal hetzelfde blijven en plaatsvinden in hetzelfde lokaal. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website: peutergroep de Bouwsteen

Nieuws
 
Geplaatst op 17 oktober 2018


Dag papa's en mama's

Wat gaat het jaar weer snel, bijna is het herfstvakantie. Met heel veel plezier hebben we op De Bouwsteen gewerkt over: 'Wat vliegt daar?' U hebt vast wel gezien dat onze klas helemaal versierd was met prachtige kleurplaten van bijen, vlinders en nog veel meer, er vliegen zelfs luchtballonnen in de klas! Deze week kunt u er samen met uw kind thuis van nagenieten, want de meeste spulletjes komen deze week mee naar huis. Ook ontvangt u dan het gidsje met informatie over de Bijbelverhalen en liederen die we de afgelopen weken gehoord en gezongen hebben. Verder houden we weer een koffie-ochtend voor de vakantie, waarin u uitgenodigd bent om wat langer te blijven (tot 9.15 uur) en gezellig samen iets te drinken. Gelijk een handige reminder, want daarna is het vakantie en komt uw kindje een week niet naar de peuterspeelzaal. Komende donderdag (18-10) is juf Konijn aanwezig als invalster tijdens het koffiemoment, de rest van de ochtend is juf Jacobse er zoals gewoonlijk.

De laatste maandagochtend voor de herfstvakantie, is voor juf Zijl de laatste ochtend dat zij werkt als juf op de peuterspeelzaal. Zij blijft verbonden aan de Eben-HaŽzerschool. Op een later tijdstip hopen we nog aandacht te geven aan haar afscheid. Juf Jacobse komt weer werken op de maandagochtend, voor bijna alle peuters nog een bekend gezicht.

Deze maand is Marlies Cromwijk op donderdagochtend nieuw op de groep gekomen. Van harte welkom, Marlies, we hopen dat je een fijne tijd zult hebben op onze peuterspeelzaal.

Rest mij aan het einde nog een vraag: Wilt u er voor zorgen dat de naam van uw peuter duidelijk vermeld staat op de beker en de pauzehap van uw peuter? Dat scheelt ons weer zoeken! Alvast hartelijk dank,

Groetjes van de Bouwsteentjes en de jufs!