Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (bso). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties.

Vanuit een bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de kinderen.

We hebben overeenkomsten afgesloten met de volgende instanties:
- Christelijke Buitenschoolse Opvang Wadinxveen
- Kinderopvang Humanitas (alleen gastouderopvang)

U bespreekt ‘op maat’ met een van de instanties voor welke dagen u kiest. Of en in welke mate u voor vergoeding van BSO in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd of kan de gemeente bijdragen in de kosten.

Christelijke Buitenschoolse Opvang Waddinxveen
Postadres:             
Kon. Wilhelminasingel 72
2741 VT Waddinxveen

Vestigingsadres:  
Basisschool de Leilinde
Lindengaard 17a
2742 TP Waddinxveen

Tel.: 06-30849079
www.christelijkebso.nl
info@christelijkebso.nl


Kinderopvang Humanitas
Regiokantoor: 010-4074700
www.humanitas-kov.nl