Identiteit

De Eben-HaŽzerschool is een christelijke school op reformatorische grondslag.
Onze opdracht is om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid bij te dragen aan het onderwijs en de opvoeding van leerlingen en aan hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan.
We vinden onze normen en waarden samengevat in de tien geboden.